Visions of Tomorrow – Engineered Today
Search

Vaativa valvomotyöskentely ansaitsee asianmukaiset puitteet

Kirjoittanut Sanni Marttinen
Julkaistu

Työ valvomossa vaatii tarkkaavaisuutta ja keskittymiskykyä. Hyvin toteutettu työympäristö sekä tehtävän suorittamista tukevat järjestelmät ja laitteet mahdollistavat tehokkaan työskentelyn ja vähentävät virheiden mahdollisuutta.

Näkyvät ja ilmiselvät puutteet, esim. huonot työtuolit tai epäjärjestys, eivät useinkaan ole kaikista merkittävimpiä ongelmia valvomotilassa. Operaattoreita eniten kuormittavat, piilevät tekijät löytyvät, kun tila ja työn vaiheet kartoitetaan havainnoimalla ja haastattelemalla operaattoreita sekä muita tilaa käyttäviä ja tilassa työskenteleviä henkilöitä. He ovat valvomotyöpisteen ja työtehtäviin liittyvien haasteiden parhaita asiantuntijoita.

Tyypillisiä ongelmia valvomoissa ovat

  • valvomotilan rauhattomuus
  • heikko valaistus
  • näyttöjen epäyhtenäisyys
  • näyttöjen huono sijoittelu sekä
  • sopimaton työpistekalustus


Osa edellä mainituista ongelmista voi johtua siitä, että valvomoa on uudistettu näyttö ja työpiste kerrallaan,
kun entiset kalusteet tai näytöt ovat menneet rikki tai kun muutokset prosessissa ovat vaatineet erilaisten näyttöjen hankintaa. Syynä voi olla myös tietämättömyys siitä, millaiset työpisteratkaisut parhaiten tukisivat operaattorin työskentelyä.

Jos ongelmiin ei puututa, ne altistavat työssä tapahtuville virheille ja vahingoille sekä lisäävät sairauspoissaoloja ja tyytymättömyyttä. Käyttäjälähtöisesti suunnitellun valvomotilan suunnittelukustannukset palaavat siis kassaan säästettyinä sairauspoissaolojen kuluina ja säästöinä, joka syntyvät tehokkaammasta ja virheettömämmästä toiminnasta.

Sitouta tilan käyttäjät mukaan valvomon suunnitteluun

Kun valvomotilan muutoksia lähdetään suunnittelemaan, voidaan vaihtoehtoiset ratkaisut esitellä loppukäyttäjille ja muille sidosryhmille 3D-mallin avulla tietokoneella tai virtuaaliympäristössä. Suunnitelmat konkretisoituvat käyttäjille virtuaaliympäristössä paremmin kuin tilan 2D-pohjapiirrokseen piirrettyinä viivoina.

Tilan käyttäjät sitoutetaan mukaan projektiin ottamalla heidät mukaan suunnittelun eri vaiheisiin. Samalla valjastetaan myös piilevä tieto palvelemaan suunnittelua. Lue lisää käyttäjäkeskeisen valvomon suunnittelusta sekä tilan virtuaalitarkastelusta.

(Valvomon kuva: Depositphotos, Dmitry Vereshchagin)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Sanni Marttinen

Olen työskennellyt suunnittelijana Elomaticilla vuodesta 2006 alkaen. Erikoisosaaminen: käytettävyys, UX, hiljainen tieto ja kognitiiviset toiminnot.

Intelligent Engineering

Uusin artikkeli

02/03/2023

Vihreä ammoniakki Suomesta – veden, tuulen ja maan synergiaa

Kirjoittanut By Jussi Ylinen

Uusiutuvalla energialla tuotettu vihreän vedyn johdannainen vihreä ammoniakki voisi olla uusi energia- ja tulolähde Suomen kansantaloudelle. Sen avulla Suomi voisi irtaantua riippuvuudestaan ulkomaiseen maakaasuun, ja se voisi auttaa Suomea saavuttamaan omavaraisuuden maataloustuotannossa tai olla tulevaisuuden...

Read more » Lue lisää »
Artikkeli

Copyright © 2020 – Elomatic, All rights reserved