Elomaticin kuuttitiimi on ollut  mukana  suunnittelemassa ja toteuttamassa ratkaisuja, joilla turvataan saimaannorpan pesintää lumettomissa ja jäättömissä olosuhteissa. Yhteistyö Metsähallituksen Luontopalvelun ja Itä-Suomen Yliopiston norppa-ammattilaisten kanssa saavutti välietapin, kun kaksi keinopesää asennettiin testiin Haukivedelle tammikuussa 2019.  Testaaminen keskittyi muun muassa siihen, kuinka pajusta ja Konto-levystä toteutut pesäkuvut kestävät, kuinka pesien kiinnittäminen ilman ankkurointia toimii ja kuinka edullisemmat ja rakenteeltaan uudistuneet pesät täyttävät tehtävänsä.

Kulunut talvi oli lumitilanteeltaan saimaannorpan pesinnän kannalta hyvä, joten talkoovoimin kasattaville apukinoksille ei ollut tarvetta. Norppien aktiivisuus keinopesillä oli vähäisempi kuin edellisinä talvina, mihin toivottu hyvä lumitilanne oli vaikuttamassa.

Keinopesien testaaminen ja saadut kokemukset viitoittavat tietä, minkälaiseksi toimiva pesäratkaisu muotoutuu. Kerromme jatkossa lisää, kun keinopesien tutkimus- ja kehitystyössä on saavutettu seuraava välietappi.

Kuva ylhäällä kuutista Timo Seppäläinen. Kuvat alhaalla Jukka Mikkonen.

P1060190_1

 P1060238_1
 
Jukka Mikkonen

Jukka Mikkonen

B.I.D. (Industrial Design) - Jukka Mikkonen has worked as an industrial designer and industrial design manager for 20 years. During his career he has participated in over one hundred industrial design and product development projects in design and management roles. Mikkonen joined Elomatic in 2011 at works at the Elomatic Helsinki office where he is the Industrial Design Manager of the product development department.

Oliko sisältö sinulle hyödyllinen?

Was the article useful?

KOMMENTIT