Visions of Tomorrow – Engineered Today
Search

Tuulikuorman ennustaminen virtauslaskennan avulla

Kirjoittanut Timo Kulju
Julkaistu

Rakennusten tuulikuormituksen laskeminen on olennainen osa rakennusten suunnittelua. Tyypillisesti tuulikuorma lasketaan tietyn standardin, esim. Eurokoodin mukaisesti, jossa erityyppisille rakennuksille on annettu omat muotokertoimet. Monesti standardin antama tuulikuorma on suunniteltu umpinaisille rakenteille, tai jossa aukkojen koko on hyvin pieni. Kun rakenteessa on suurempia aukkoja, on niiden tuulikuorman ennustaminen standardin antaman analyyttisin menetelmin hankalampaa. Tällöin virtauslaskentaa voidaan käyttää hyväksi tuulikuorman ennustamiseksi. Mallinnuksen tuloksia voidaan käyttää puolestaan hyväksi rakennuksen suunnittelussa. Näin voidaan mm. rakennuskustannuksissa säästää, kun rakennuksia ei tarvitse ylimitoittaa vaan huomioida ainoastaan niihin kohdistuva todellinen kuorma.

Ohessa on esitetty avonaiseen rakenteeseen kohdistuva painejakauma sivutuulella 30 m/s. Kun tuuli kohdistuu rakennelmaan viistosti, rakennelman seinämiin kohdistuu erittäin epätasainen painejakauma niin ulko- kuin sisäseinämille. Seinämään aiheutuneesta kokonaispaineesta saadaan selville ilmavirran aiheuttama kokonaiskuorma, joka vaihtelee merkittävästikin paikallisesti.

Tuulikuorma_paineet

Painejakauma rakennelman ulko- ja sisäseinillä

 

Rakennelman virtausjakauma rakennelman sisällä kohdistuu erityisesti toiseen seinämään, kun vastakkaisella seinämällä sen suuruus on paljon pienempi. Tämä aiheuttaa hyvin erilaisen kuorman seinämille, tuulensuunnasta riippuen. Riippuen rakennelman aukkojen sijainnista, virtaus poistuu suoraan vastakkaisesta aukosta, tai se voi jäädä pyörimään rakennelman sisään, kuten oheisessa tapauksessa. Oheisessa kuvassa havaitaan alakattoon kohdistuneet voimat, joka vaihtelee suuresti. Oheisessa tapauksessa rakennukseen kohdistuvien kokonaisvoimien suuruudet ovat 29-82 kN, riippuen tarkasteltavasta suunnasta. Suurimmat resultanttivoimat aiheutuvat rakenteen kattoon, kun taas pienimmät oviaukkojen suuntaisiin seinämiin.

Tuulikuorma_nopeudet_pohja

Virtauksen jakautuminen rakennelman sisällä ja sen ympärillä, sekä katon sisäpintaan kohdistuva painejakauma.

 

Yhdistämällä virtauslaskennan tulokset lujuuslaskentaan, voidaan rakenteeseen suunnittelua huomattavasti tehostaa. Tällöin voidaan saada huomattavia kustannussäästöjä, kun käytettävien materiaalien määrää ei tarvitse ylimitoittaa. Virtausmallinnuksen avulla rakenteeseen kohdistuva kuormitus voidaan selvittää minkä tahansa muotoisille kappaleille, ja rakennekokonaisuuksille nopeasti ja helposti. Lue lisää ja tutustu virtauslaskentaan (CFD) täältä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Timo Kulju

Modelling specialist, CFD Analysis

Intelligent Engineering

Uusin artikkeli

02/03/2023

Vihreä ammoniakki Suomesta – veden, tuulen ja maan synergiaa

Kirjoittanut By Jussi Ylinen

Uusiutuvalla energialla tuotettu vihreän vedyn johdannainen vihreä ammoniakki voisi olla uusi energia- ja tulolähde Suomen kansantaloudelle. Sen avulla Suomi voisi irtaantua riippuvuudestaan ulkomaiseen maakaasuun, ja se voisi auttaa Suomea saavuttamaan omavaraisuuden maataloustuotannossa tai olla tulevaisuuden...

Read more » Lue lisää »
Artikkeli

Copyright © 2020 – Elomatic, All rights reserved