Visions of Tomorrow – Engineered Today
Search

Terveydenhuollon laitteen markkinoille saattaminen

Kirjoittanut Kalle Virta
Julkaistu

Nuorella yrityksellä on tuoteidea, suunnittelu- tai jopa protovaiheessa oleva tuote. Tuoteidean lähtökohtana on wellness- tai terveydenhuollossa havaittu tarve, johon yritys on päättänyt tarttua. Mietitään tulevia markkinoita, kansainväliset markkinat vahvasti ajatuksissa. Pohditaan suunnitteluprosessia ja tuotteen tulevaa markkinoille saattamista. Tässä vaiheessa saattaa iskeä ajatus että jos tuote määritellään terveydenhuollon laitteeksi, markkinoille saattaminen on kallis ja pitkä projekti. Seuraava ajatus on luonnollisesti pyrkimys välttää laitteen määrittely terveydenhuollon laitteeksi.

Kuulostaako tutulta? Monesti prosessi, jolla terveydenhuollon laite saatetaan markkinoille, mielletään paljon rahaa, aikaa ja vaivaa vieväksi prosessiksi. Yritykselle saattaakin herätä ajatus siitä, että paras ja helpoin ratkaisu on pyrkiä välttämään nyt kehitettävän laitteen määrittely terveydenhuollon laitteeksi. Tämä vaihe on jatkon kannalta ensiarvoisen tärkeä, sillä mikäli terveydenhuollon laitteen kriteerit täyttävää laitetta pyritään saattamaan markkinoille muuna kuin terveydenhuollon laitteena, ei laitteella ole välttämättä mahdollisuuksia päästä markkinoille.  Markkinoillesaattamisprosessi kannattaa miettiä siis tarkkaan, sillä edellä mainittu ajatusmalli ja koko prosessin tekeminen käytännössä kahteen kertaan aiheuttaa huomattavia viivästyksiä, lisätöitä ja kustannuksia.

Kun tuotteen havaitaan täyttävän terveydenhuollon laitteen määrittelemiseksi käytettävät kriteerit, kannattaa regulaatio hoitaa huolella.

 

 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Kalle Virta

B.Sc. , (Health Technology) - Kalle Virta graduated as a physiotherapist from the Jyväskylä Institute of Health Care in 1995. After some years in the health care sector, he graduated as an engineer, majoring in health technology, from the Jyväskylä University of Applied Sciences in 2004. Kalle has extensive healthcare experience in health and assistive technology. He works as a product engineer at the Elomatic Jyväskylä office and is responsible for marketing and developing medical engineering services.

Intelligent Engineering

Uusin artikkeli

11/08/2022

Teollisuuden sähköistyminen on tie hiilineutraaliuteen

Kirjoittanut By Teemu Turunen

Teollisuuden sähköistyminen on tärkeä elementti kasvihuonepäästöjen vähentämisessä, ja lämpöpumppujen rooli on tässä kehityksessä keskeinen. Erityisen tärkeää on tarkastella asioita laajemmasta perspektiivistä ja hyödyntää hukkalämmöt. Parhaassa tapauksessa useampi toimija pääsee hyötymään ratkaisusta. Prosessien monimutkaistuessa on kuitenkin...

Read more » Lue lisää »
Blog

Copyright © 2020 – Elomatic, All rights reserved