Visions of Tomorrow – Engineered Today
Search

Avainsana: Asiakaslähtöisyys

Blog

Käyttäjäkokemus muodostuu käyttäjän polulla

Kun käyttäjäkokemusta ja asiakaskokemusta halutaan kehittää kokonaisvaltaisesti, on tunnettava ne kohtaamispisteet käyttäjän ja asiakkaan polulla, jotka ovat erityisen merkityksellisiä positiivisen kokemuksen luomiseksi. Tuotteen tai palvelun käyttäminen ei ole ainoa kohtaamispiste, jossa voit vaikuttaa asiakkaan tai...

Blog

Kuinka otan asiakkuuden elinkaaren haltuun?

  Asiakkuuden elinkaaresta huolehtiminen on kaikkein paras tapa huolehtia liiketoiminnan kasvusta. Asiakkaan matkan alussa onnistuminen voi olla pienestä kiinni. Jopa yksi pieni nappi väärässä paikassa voi siirtää asiakkaan muualle. Sitoutuminen käynnistyy siis jo ensimmäisistä kohtaamispisteistä...

Blog

Ratkaise arkinen ongelma – kevennät käyttäjän kuormaa!

Helsinkiin rakenteilla oleva asuinkerrostalo, jossa on mm. aulapalvelut asukkaille ja kauppakeskus alakerroksissa, näyttää saavan suuren suosion. Lähtökohtana asuntojen suunnittelussa on ollut sujuvampi arki. (lisää…)

Blog

Hallitsetko empatian?

Hannu Mattinen on kirjoittanut kirjan asiakkuusosaamisesta sekä blogitekstejä asiakasempatiasta. Hänen mukaansa suurin markkinoijia erottava tekijä on kyky asiakasempatiaan. (lisää…)

Blog

Asiakkuusajattelu on johtamisen tärkeä elementti

Asiakkaalle annetaan houkuttelevia lupauksia ja lunastetaan lupaukset. Tämä on markkinoinnin perusajatus. Onnistuminen asiakastyössä vaatii asiakkaan kuuntelemista, jolloin asiaa tarkastellaan sisäisen ja ulkoisen kuuntelemisen kehyksessä. Asiakaslähtöisyys on sitä, että lähdetään liikkeelle aina kohderyhmän tarpeista. Haittatekijänä asiakastyössä...

Blog

Käyttöliittymäsuunnittelu, näin käyttäjä sen tekisi

(lisää…)

Blog

Asiakaslähtöinen ongelmanratkaisu

Asiakasymmärryksen merkitys ja aito kiinnostus ihmisestä ja heidän toiminnastaan ja tavoitteistaan on yrityksesi kannalta äärimmäisen tärkeää. Tiedostamalla ja löytämällä tarpeita ja ongelmia voidaan tuottaa merkityksiä, jotka saavat asiakkaat ja sidosryhmät haluamaan enemmän. Mitä tarkemmin pystytään...

Copyright © 2020 – Elomatic, All rights reserved