Saimaan Haukivedelle rakennettiin 16.1.2017 ensimmäiset kaksi järviruokopesää saimaannorpille. Ruokolyhteiden kuljetus auto- ja moottorikelkkakyydillä ja pesien rakentaminen eteni sujuvalla yhteistyöllä. Päivän aikana ehdittiin myös testaamaan, kuinka järviruo’on kerääminen talvella ja ruokolyhteiden sitominen tapahtuu.

Pesien rakentamiseen osallistuivat Metsähallituksesta Miina Auttila ja Terho Laitinen, kuuttitiimistä Jukka Mikkonen ja Pekka Koivukunnas sekä myös kuvallisesta dokumentoinnista vastanneet Juha Taskinen ja Eero Könönen.

Tietoa ruokopesien toimivuudesta saadaan pesintärauhan jälkeen pesälaskennoissa huhtikuussa. Nyt jo tiedetään, ettei kahden pesän perusteella saada riittävää tietoa pesän toimivuudesta. Alustavasti on käyty keskustelua useamman ruokopesän rakentamisesta Saimaalle ensi talvena, minkä myötä ymmärrys ruokopesistä pesinnän apuna tarkentuisi.

Vaikka todisteita norpan pesinnästä ruokopesässä ei vielä ole, pesien rakentamisen yhteydessä vahvistui luottamus siihen, että ruokolyhteet ja niistä rakennettavat pesät voivat toimia laajemmassakin mittakaavassa ratkaisuna pesinnän haasteisiin vähälumisina talvina.

Valokuvat: Eero Könönen

 

IMG_5148.jpg

 

IMG_5228.jpg

 

IMG_5339.jpg

 

IMG_5402.jpg

 

IMG_5480.jpg

 

IMG_5618.jpg

 

IMG_5664.jpg

 

Oliko sisältö sinulle hyödyllinen?

Was the article useful?

KOMMENTIT