Pumppaus- ja puhallinsovellusten osuus teollisuuden sähkönkulutuksesta on noin 70 %. Olemassa olevien tehtaiden pumppausjärjestelmien tehokkuuksia tunnetaan kuitenkin varsin heikosti. Vuosien saatossa pumppauksen tarve voi olla vähentynyt tai sitten kapasiteetti on kasvanut ja varapumput on valjastettu lisäkapasiteetin tuottamiseen.

Tutkimusten mukaan pumppaus- ja puhallinsovellusten hyötysuhteet voivat olla hyvinkin heikolla tasolla, kun verrataan virtaavan nesteen/kaasun liikuttamiseen hyödynnettyä energiaa ja sähkömoottorille syötetyn sähköenergian suhdetta. Heikoimmillaan hyötysuhteet voivat olla reippaasti alle 50 %, kun otetaan huomioon myös putkiston ja säätöjärjestelmien tuomat häviöt. Oman häviön järjestelmään tuovat sähkömoottorien ja pumppujen/puhaltimien sisäiset häviöt. Isoin osa häviöistä kuitenkin syntyy, kun pumppauksen toimintaikkuna eroaa merkittävästi pumpun mitoituspisteestä ja säätötapana on linjan kuristaminen tai virtauksen takaisinkierrätys. Taajuusmuuttajan hyödyntäminen auttaa asiaa, mutta sekään ei pelasta hyötysuhdetta, jos pumppua ajetaan mitoitukseen nähden poikkeavassa toimintaikkunassa. Suunnitteluvaiheessa on tärkeää huomioida nostokorkeuden vaatimukset ja virtausalueen vaihtelut. Aina ei ole kannattavaa investoida yksittäiseen isoon pumppuun, kun tarkastellaan elinkaaren aikaisia kustannuksia.

Heikoimmillaan hyötysuhteet ovat selvästi alle 50 %

Etenkin suurien pumppujen osalta hyötysuhteen mittaaminen ja säätötapojen tutkimukset ovat kannattavia selvityskohteita. Lopputulos voi yllättää ja avata silmiä järjestelmän kehityksen näkökulmasta. Säästöpotentiaalia kuitenkin löytyy, sillä ison prosessiteollisuuslaitoksen osalta voidaan puhua satojen tuhansien eurojen säästömahdollisuuksista. 

Stepit pumppaus- ja puhallinjärjestelmien hyötysuhteen parantamiseksi

  1. Nykyisten pumppujen ja puhaltimien toimintapisteen ja hyötysuhteen määritys
  2. Järjestelmän ajomallien optimointi
  3. Investointeja vaativien toimenpiteiden suunnittelu
  4. Energiatehokkaiden pumppujen / säätölaitteiden / moottorien hankinta
  5. Ajomallien ohjeistus ja automatisointi 

 

 

Jussi Jääskeläinen

Jussi Jääskeläinen

Team Leader, Efficiency Solutions, Mob. +358 50 564 8787

Oliko sisältö sinulle hyödyllinen?

Was the article useful?

KOMMENTIT