Visions of Tomorrow – Engineered Today
Search

Paranna palvelusi vaikuttavuutta

Kirjoittanut Mika Patrakka
Julkaistu

Innovaatioita vai digitalisaatiota

Innovointi on ajattelutapa, että asiat voidaan tehdä paremmin. Parhaimmillaan innovaatiotaito on luoda radikaaleja liiketoimintamalleja, jotka ovat esimerkiksi peräisin jonkin olemassa olevan toimintatavan toisin tekemisestä. Puhutaan ns. disruptiivisista liiketoimintamalleista. Tähän tarvitaan myös digitalisaatiota sillä tämä mahdollistaa asioiden paremmin tekemisen, missä asiakaskokemus, liiketoimintamallit ja prosessit ratkaistaan yhdessä digitalisaation keinoihin tarttumalla. Kysymys on vain siitä kuinka hyvä organisaatioiden tai yritysten digitaalinen kyvykkyys on. Toisin sanoen innovaatiotaito yhdistettynä digitaaliseen kyvykkyyteen on kasvun- ja arvontuotannon mahdollistaja. Panostetaan siis, sekä että eikä joko tai.

Digitalisaatio vie tiedon lähteille

Asiakasymmärrys kasvaa tiedosta ja tieto kerätyn datan analysoinnista. Esimerkiksi Watson tekoäly tulee avuksi sairaalaympäristöön ja lisää esimerkiksi aikaa potilaan kohtaamiseen ja parempaan sekä nopeampaan diagnostiikkaan. Mikä voisi olla sinun Watsonisi palvelusi tai tuotteesi kannalta, jolloin pystyt kehittämään tarjoomasi tuottamaan asiakkaallesi ja liiketoiminnallesi arvoa?

Läpinäkyvyys on totta

Asiakas- ja palvelukokemus muodostuu tuhansista palasista. Mitä tämä tarkoittaa sinun liiketoiminnassasi? Ensinnäkin se tarkoittaa sitä, että ei voida paeta ja olla piilossa. Toiseksi ei voida kontrolloida läheskään enää kaikkea mitä minusta ja sinusta ajatellaan. Tieto on kaikkien saatavilla, se ei ole kätkettynä mihinkään kulmahuoneeseen, vaan arviointia tehdään läpi kaikkien “lasikattojen”. Tekeminen tai tekemättä jättäminen on ihan yhtä suuri informaatio. Tämä haastaa meitä kaikkia toimimaan ihan uusin pelisäännöin ja huomioimaan se, että viisaus elää joukoissa. Tieto on kaikkien saatavilla.

Vaikuttavuus

Vaikuttavuus syntyy arvoverkostoissa joissa tekemistä mitataan. Mittaamalla vaikuttavuutta voidaan olla varmoja kuinka hyvin onnistutaan. Asiat eivät enää synny jonomaisesti vaan keskinäisten riippuvuussuhteiden verkostoratkaisuissa, joissa osaamisten ja palveluiden vaikuttavuus ja ansaintamallit kohtaavat ja luovat kasvun suunnan. Kasvu on ymmärrettävä niin taidollisena kuin taloudellisena pääomana.

Päivitä tarjoomaasi tai aloita ideasi jalostaminen myytäväksi palveluksi

  1. “Why do you do what you do”Kysymys miksi teet mitä sinä teet on hyvä kysymys, koska tämä avaa silmiä tarkastelemaan mahdollisuuksia laajemmin ja luomaan palvelullesi ja brändille tarinan. Ongelmien ratkaisemiseen tulee syvyyttä ja näköalaa sekä auttaa luomaan suunnan palvelun kehittämiselle. “People don’t buy what you do, Pepole buy why you do it” – Simon Sinek
  2. Asiakas, tarve & ongelmaMikä on asiakkaan ongelma, johon hän etsii vastauksia? Kuinka hyvin palvelukehitystiimisi on perillä asiakkaiden ongelmista? Ymmärtämällä ja muotoilemalla ongelma(t), päästään kehittämisessä todellisten tarpeiden ratkaisuprosessiin. Tämän vaiheen tärkein oppi on tiimille yhteisen ratkaisuhaasteen asettaminen, johon tiimisi sitoutuu intohimoisesti. Voidaan jopa sanoa, että tämä vaihe on kaikkein tärkein osuus tekemisessä. Kokemustemme mukaan tähän käytetään aivan liian vähän resursseja ongelmien löytämiseen.
  3. MVS (minimum viable service) prosessiMuotoile tiimillesi kehityshaaste ja varmista, että tiimillä on tarvittavat resurssit onnistua, oppia sekä viedä suunnittelutyötä ja missiotasi eteenpäin. MVS oivalluttaa tiimiäsi ymmärtämään asiakasta ja käyttäjää paremmin. Todellisesta ympäristöstä ja käyttötilanteessa saadut opit ja näkymät miten palveluvisiosi koetaan vie iteraatioiden kautta palveluasi oikeaan suuntaan. Kohti kaupallistamista!
  4. LiiketoimintamalliLiiketoimintamallien kehittäminen rinnakkain MVP prosessin kanssa on äärimmäisen tärkeää. Digitalisaation aikakaudella kilpailuedut on saavutettavissa liiketoimintamalleilla, ei niinkään pelkillä palveluilla tai raudalla. Irrallisena sarjoina toimintoja syntyy helposti vain päälleliimattuja kompromisseja. Liiketoimintamallin suunnittelu yhdessä palvelukehityksen kanssa toteuttaa niitä vaatimuksia joita ajassamme erityisen paljon odotetaan ja tarvitaan. Digitaalinen kyvykkyys on “ratkaisujen avain” tehostaa prosesseja ja rakentaa parempaa asiakaskokemusta, joissa kaikille liiketoiminnan funktioilla on luotava yhteinen päämäärä ja merkitys olla olemassa.


Hae avuksesi Tekesin innovaatioseteli starttaamaan oman tarjoamasi kehittäminen

Suosittelemme seuraavanlaista lähestymistapaa:

  1. Varaa aika mahdollisuuksien tunnistamiseen Ajanvaraus
  2. Jätä/jätetään Innovaatioseteli hakemus Tekesille
  3. Aloita kehittäminen Innovaatiosetelin avulla

 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Mika Patrakka

Marketing Manager, Marketing (BBA, B.Sc. (Industrial Design) ) Mika Patrakka has an educational background in marketing and industrial design. He has special expertise in the development of customer-centric business and marketing strategy and operations from the perspectives of digitalization and customer experience.

Intelligent Engineering

Uusin artikkeli

02/03/2023

Vihreä ammoniakki Suomesta – veden, tuulen ja maan synergiaa

Kirjoittanut By Jussi Ylinen

Uusiutuvalla energialla tuotettu vihreän vedyn johdannainen vihreä ammoniakki voisi olla uusi energia- ja tulolähde Suomen kansantaloudelle. Sen avulla Suomi voisi irtaantua riippuvuudestaan ulkomaiseen maakaasuun, ja se voisi auttaa Suomea saavuttamaan omavaraisuuden maataloustuotannossa tai olla tulevaisuuden...

Read more » Lue lisää »
Artikkeli

Copyright © 2020 – Elomatic, All rights reserved