Visions of Tomorrow – Engineered Today
Search

Näin parannat energiatehokkuutta

Kirjoittanut Jussi Jääskeläinen
Julkaistu

Kokonaisvaltainen energiakatselmus antaa hyvän kokonaiskuvan teollisuuslaitoksen energiankäytön jakaantumisesta ja suuruusluokista. Tyypillisesti tällainen katselmus pohjautuu kuitenkin varsin lyhyeen otantaan mittauksia, joista suurin osa on kertamittauksia. Lisäksi näissä laajoissa selvityksissä haasteena on kustannustaso ja toimenpidesuositusten tuottaminen riittävän konkreettiseen muotoon. Kohteissa, joissa prosessi on monimutkainen ja mittausdataa on hyvin saatavissa, voidaan data-analytiikkaa hyödyntää tehostustoimien löytämiseen.

Analysoinnissa voidaan hyödyntää prosessi- ja kiinteistöjärjestelmistä saatavaa mittausdataa sekää kenttäjaksolla mitattua tietoa. Datan analysointi voidaan toteuttaa esimerkiksi Wedge-prosessidiagnostiikka ohjelmistolla, joka mahdollistaa mittausdatan syvällisen analysoinnin mm. seuraavilla työkaluilla:

  • Korrelaatiotarkastelut
  • Syy-seuraussuhdetarkastelut
  • PCA-analyysi
  • Aikaviivetarkastelut
  • Tapauskohtaiset Matlab -laskennat

Tyypillisesti lopputuloksena saadaan kaivettua esiin:

  • Energiatehokkuuteen vaikuttavat tekijät sekä mahdollisuudet säästötoimenpiteisiin
  • Eri järjestelmien lämpötaseiden kautta lämmön talteenoton tehostuspotentiaali
  • Pohjakuormien suuruudet ja vaikutusmahdollisuudet
  • Eri järjestelmien ominaiskulutukset ja vertailun BAT-tekniikoihin
  • Käyttöhyödykkeiden ajomallien kehitysmahdollisuudet eri toimintapisteissä

Datan tehokas analysointi tekee energiakatselmoinnista kattavampaa ja kustannustehokkaampaa vähentäen epävarmuutta energiakatselmuksen tulkintoihin. Tämä toimintamalli sopii mainiosti mm. suuryrityksen kohdekatselmukseen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Jussi Jääskeläinen

Design Manager,
Efficiency Solutions

Jussi Jääskeläinen has worked in process industry development and energy efficiency service positions since 2004. He has experience in process development, production line energy efficiency and industrial energy audits. He is also thoroughly familiar with energy efficiency monitoring systems and process diagnostics. He currently works as Design Manager, Efficiency Solutions, at Elomatic’s Jyväskylä office and is responsible for developing Elomatic’s data analysis services.

Intelligent Engineering

Uusin artikkeli

02/03/2023

Vihreä ammoniakki Suomesta – veden, tuulen ja maan synergiaa

Kirjoittanut By Jussi Ylinen

Uusiutuvalla energialla tuotettu vihreän vedyn johdannainen vihreä ammoniakki voisi olla uusi energia- ja tulolähde Suomen kansantaloudelle. Sen avulla Suomi voisi irtaantua riippuvuudestaan ulkomaiseen maakaasuun, ja se voisi auttaa Suomea saavuttamaan omavaraisuuden maataloustuotannossa tai olla tulevaisuuden...

Read more » Lue lisää »
Artikkeli

Copyright © 2020 – Elomatic, All rights reserved