Visions of Tomorrow – Engineered Today
Search

Näin parannat energiatehokkuutta

Kirjoittanut Jussi Jääskeläinen
Julkaistu

Kokonaisvaltainen energiakatselmus antaa hyvän kokonaiskuvan teollisuuslaitoksen energiankäytön jakaantumisesta ja suuruusluokista. Tyypillisesti tällainen katselmus pohjautuu kuitenkin varsin lyhyeen otantaan mittauksia, joista suurin osa on kertamittauksia. Lisäksi näissä laajoissa selvityksissä haasteena on kustannustaso ja toimenpidesuositusten tuottaminen riittävän konkreettiseen muotoon. Kohteissa, joissa prosessi on monimutkainen ja mittausdataa on hyvin saatavissa, voidaan data-analytiikkaa hyödyntää tehostustoimien löytämiseen.

Analysoinnissa voidaan hyödyntää prosessi- ja kiinteistöjärjestelmistä saatavaa mittausdataa sekää kenttäjaksolla mitattua tietoa. Datan analysointi voidaan toteuttaa esimerkiksi Wedge-prosessidiagnostiikka ohjelmistolla, joka mahdollistaa mittausdatan syvällisen analysoinnin mm. seuraavilla työkaluilla:

  • Korrelaatiotarkastelut
  • Syy-seuraussuhdetarkastelut
  • PCA-analyysi
  • Aikaviivetarkastelut
  • Tapauskohtaiset Matlab -laskennat

Tyypillisesti lopputuloksena saadaan kaivettua esiin:

  • Energiatehokkuuteen vaikuttavat tekijät sekä mahdollisuudet säästötoimenpiteisiin
  • Eri järjestelmien lämpötaseiden kautta lämmön talteenoton tehostuspotentiaali
  • Pohjakuormien suuruudet ja vaikutusmahdollisuudet
  • Eri järjestelmien ominaiskulutukset ja vertailun BAT-tekniikoihin
  • Käyttöhyödykkeiden ajomallien kehitysmahdollisuudet eri toimintapisteissä

Datan tehokas analysointi tekee energiakatselmoinnista kattavampaa ja kustannustehokkaampaa vähentäen epävarmuutta energiakatselmuksen tulkintoihin. Tämä toimintamalli sopii mainiosti mm. suuryrityksen kohdekatselmukseen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Jussi Jääskeläinen

Design Manager,
Efficiency Solutions

Jussi Jääskeläinen has worked in process industry development and energy efficiency service positions since 2004. He has experience in process development, production line energy efficiency and industrial energy audits. He is also thoroughly familiar with energy efficiency monitoring systems and process diagnostics. He currently works as Design Manager, Efficiency Solutions, at Elomatic’s Jyväskylä office and is responsible for developing Elomatic’s data analysis services.

Intelligent Engineering

Uusin artikkeli

22/11/2022

Kuinka varmistamme teollisuuden resilienssin tulevana talvena?

Kirjoittanut By Teemu Turunen

Meneillään oleva energiakriisi on pakottanut meidät miettimään, kuinka turvaamme kriittisen infrastruktuurin ja tuotantotoiminnan. Konkreettisia toimia ovat esimerkiksi varapolttoainejärjestelmien toteuttaminen ja siirtyminen pois maakaasusta tuotantolaitoksissa. Kun aivan akuuteimmasta tilanteesta on selvitty, on oman toiminnan uhkakuvia ja...

Read more » Lue lisää »
Blog

Copyright © 2020 – Elomatic, All rights reserved