Visions of Tomorrow – Engineered Today
Search

Muutoksen kynnyksellä – kiertotalous mahdollisuutena

Kirjoittanut Anita Vuorenmaa
Julkaistu

Tampereella lokakuun lopussa järjestettävät Energiamessut lähestyvät. Messuilla on mukana suuri joukko energia-alan asiantuntijoita Elomatic mukaan lukien, ja esillä on useita ajankohtaisia aiheita. Yhtenä teemana messuilla on kiertotalous.

Kiertotaloudessa keskeisiksi aiheiksi nousevat materiaali- ja energiatehokkuus, häviöiden ja jätteiden vähentäminen ja hyödyntäminen, ekologinen kestävyys, kertakäyttöisyydestä luopuminen, jakamis- ja palvelutalous, sivuvirtojen hyödyntäminen, biopohjaiset ja suljetut kierrot sekä uusiutuvat raaka-aineet ja energia. Resurssien käyttöä tehostetaan niin, että uusien raaka-aineiden tarve vähenee ja raaka-aineiden arvo säilyy kierrossa entistä pidempään. Kiertotalouden idea ei nojaa pelkkään materiaalivirtojen hallintaan tai jätteiden hyödyntämiseen vaan erityisen suuri merkitys on laitteiden huollolla, uudelleen käytöllä ja uudelleenvalmistuksella. Tuotteiden elinkaaren pituudella, elinkaaren aikaisilla vaikutuksilla ja elinkaaren jälkeisellä uusiokäytöllä on entistä suurempi painoarvo.

Maapallomme hupenevat raaka-aineresurssit sekä ympäristön saastuminen ja ilmastonmuutos luovat painetta asenteiden ja toimintamallien muutokselle. Kiertotalouden idea tarjoaakin valtavat mahdollisuudet cleantech-alan menestykselle ja uusien innovatiivisten liiketoimintamallien kehitykselle. Teollisuuden toimijalle kiertotalouteen sisältyvä resurssitehokkuus tarkoittaa materiaali- ja energiahäviöiden pienentämistä mutta yleensä samalla myös kustannustehokkuutta. Sivuvirtojen hyödyntämisen kehittäminen, soveliaimmat sähkön, lämmön ja jäähdytyksen tuotantotavat, energiatehokkaat prosessit, jätteen vähentäminen sekä jätteiden näkeminen raaka-aineiden lähteinä  ovat paitsi kestävän toiminnan periaatteita myös kokonaiskustannusten järkevää hallintaa. Kestävyyteen, huollettavuuteen ja kierrätettävyyteen panostaminen sekä esimerkiksi liisauksen yleistyminen luovat myös uusia mahdollisuuksia liiketoiminnalle.

Sitra on syyskuussa 2016 julkaissut Suomen tiekartan kiertotalouteen, missä linjataan Suomen tietä ja keinoja kiertotalouden edelläkävijäksi vuoteen 2025 mennessä. Toimenpiteitä ja pilotteja haetaan viideltä painopistealueelta, joita ovat kestävä ruokajärjestelmä, metsäperäiset kierrot, tekniset kierrot, liikkuminen ja logistiikka sekä yhteiset toimenpiteet. Uuteen järjestelmään siirtyminen edellyttää tuotantoketjujen, ajattelutavan ja kulutustottumusten muutosta, ja tällä saralla riittää vielä työtä. Suomen tiekartta kiertotalouteen 2016–2025 on luettavissa osoitteessa https://www.sitra.fi/julkaisut/Selvityksi%C3%A4-sarja/Selvityksia117.pdf.

Tulevaisuudessa edessä on väistämättä suuria muutoksia, kun nykymuotoinen öljyyn ja resurssien tuhlailevaan käyttöön perustuva systeemirakenteemme törmää jo häämöttäviin rajoihinsa. Hallittu muutos on kuitenkin aina parempi kuin kaaos. Tarvitsemme vain visiointikykyä, rohkeutta ja poliittisesti oikeita liikkeitä siirtyäksemme ajoissa uudelle tasolle.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Anita Vuorenmaa

M.Sc , Biology and Environmental Sciences, B.Eng. Energy Technology - Anita Vuorenmaa has worked at Elomatic since 2013. Her expertise covers a wide range of biological, chemical and environmental issues, as well as energy technology. In addition to bioenergy she has previously worked in ecotoxicological and microbiological research. At Elomatic her focus has, among others, been corrosion control and cleantech solutions such as ballast water treatment technologies.

Intelligent Engineering

Uusin artikkeli

02/03/2023

Vihreä ammoniakki Suomesta – veden, tuulen ja maan synergiaa

Kirjoittanut By Jussi Ylinen

Uusiutuvalla energialla tuotettu vihreän vedyn johdannainen vihreä ammoniakki voisi olla uusi energia- ja tulolähde Suomen kansantaloudelle. Sen avulla Suomi voisi irtaantua riippuvuudestaan ulkomaiseen maakaasuun, ja se voisi auttaa Suomea saavuttamaan omavaraisuuden maataloustuotannossa tai olla tulevaisuuden...

Read more » Lue lisää »
Artikkeli

Copyright © 2020 – Elomatic, All rights reserved