Visions of Tomorrow – Engineered Today
Search

Miksi kannattaa tehdä 3D ympäristöarviointi

Kirjoittanut Jukka Mikkonen
Julkaistu

Ympäristömyötäisellä tuotesuunnittelulla hallitaan ympäristövaikutuksia ja luodaan vastuullista liiketoimintaa. Tuotteen menestys edellyttää yhä enemmän elinkaariarvioinnin liittämistä suunnitteluprosesseihin. 

3D ympäristöarvioinnissa tarkastellaan elinkaariarvioinnin (LCA) mukaisesti tuotteen koko elinkaarta raaka-ainetuotannosta valmistuksen, jakelun ja käytön kautta hävittämiseen ja kierrätykseen. Tuotteen koko elinkaaren kattavana tutkitaan neljää keskeistä ympäristövaikutustekijää: hiilijalanjälki, happamoitumista aiheuttavat ilmastopäästöt, vesistön rehevöityminen ja energiankulutus.

3D ympäristöarviointi keskittyy materiaali- ja valmistuskustannusten laskentaan, ympäristökuormitusten tunnistamiseen ja laskentaan kulutetun energian ja raaka-aineiden sekä syntyvien jätteiden ja päästöjen osalta, näiden kuormitusten ympäristövaikutusten arviointiin ja ympäristövaikutusten ja kustannusten vähentämiseksi käytettävissä olevien ratkaisuvaihtoehtojen arviointiin. Palvelu soveltuu suunnitteilla olevan lisäksi myös olemassa olevan tuotteen laskentaan, arviointiin ja kehittämiseen.

Ympäristökuormitusten ja materiaalikustannusten laskentaan käytetään SolidWorks Sustainability  3d-suunnitteluohjelmaa, jonka laskenta perustuu tuotteen 3d-tiedon ja elinkaaren vaiheita koskevan informaation hyödyntämiseen. Ohjelma käyttää PE Internationalin GaBi 4 –sovellusta ja kansainvälistä LCA –tietokantaa sekä nojaa kansainväliseen LCA –standardiin ISO 14040/44.

Työskentely 3d-suunnitteluohjelmalla tekee mahdolliseksi suunnittelun edetessä reaaliaikaisen tuotteen eri ominaisuuksien ja elinkaaren vaiheiden ympäristökuormitusten laskennan ja vertailun sekä ympäristövaikutusten arvoinnin. Lisäksi suunnittelun aikana saadaan päivittyvää laskentatietoa materiaalikustannuksista, jota voidaan tarvittaessa täydentää valmistuskustannuslaskelmalla. 3D ympäristöarvioinnin lähtökohtana on käytettävissä oleva tuotteen 3d –tieto.

3D ympäristöarviointi tarjoaa selkeää informaatiota suunnitteilla tai olemassa olevan tuotteen vaikutuksista ympäristöön ja siitä, millä keinoilla se on toteutettavissa niin ympäristöä kuin myös kustannuksia säästävämpänä.

ESCflow-telineiden-muutos3.png

ESCflow ruokahävikkipalveluun kuuluvan tablettitelineen hiilijalanjälkeä saatiin pienennettyä 58 % ja valmistuskustannuksia 47 % suunnittelun aikana toteutetun 3D ympäristöarvioinnin avulla.

 

Miksi 3D ympäristöarviointi?

 • Asiakkaat haluavat ympäristöystävällisempiä tuotteita
 • Ympäristömyötäinen tuotteiden suunnittelu on liiketoiminnalle menestystä tuottava strategia
 • Auttaa liiketoiminnalle uuden ja mahdollisesti epämukavan haasteen muuttamisessa helpommaksi toteuttaa
 • Tuottaa suunnitteluprosesseihin integroituna menestyviä tuoteratkaisuja
 • Auttaa näkemään tuotteen uudessa valossa ja luomaan uusia tuoteinnovaatioita
 • Ohjaa ratkaisuihin, joissa materiaalitehokkuudella vähennetään tuotteen kustannuksia ja lisätään
  hintakilpailukykyä
 • On nopea toteuttaa ja helppo ymmärtää
 • Kommunikoi tehokkaasti selkeiden raporttien, graafisten näyttöjen ja havainnollistavan materiaalin avulla.
 • Vähentää tuotteiden haitallisia ympäristövaikutuksia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Jukka Mikkonen

B.I.D. (Industrial Design) - Jukka Mikkonen has worked as an industrial designer and industrial design manager for 20 years. During his career he has participated in over one hundred industrial design and product development projects in design and management roles. Mikkonen joined Elomatic in 2011 at works at the Elomatic Helsinki office where he is the Industrial Design Manager of the product development department.

Intelligent Engineering

Uusin artikkeli

02/03/2023

Vihreä ammoniakki Suomesta – veden, tuulen ja maan synergiaa

Kirjoittanut By Jussi Ylinen

Uusiutuvalla energialla tuotettu vihreän vedyn johdannainen vihreä ammoniakki voisi olla uusi energia- ja tulolähde Suomen kansantaloudelle. Sen avulla Suomi voisi irtaantua riippuvuudestaan ulkomaiseen maakaasuun, ja se voisi auttaa Suomea saavuttamaan omavaraisuuden maataloustuotannossa tai olla tulevaisuuden...

Read more » Lue lisää »
Artikkeli

Copyright © 2020 – Elomatic, All rights reserved