Visions of Tomorrow – Engineered Today
Search

Kuinka varaudut tuotannon häiriöihin

Kirjoittanut Tiina Salo
Julkaistu

Prosessissa tapahtuvat tuotannon häiriöt ovat väistämättömiä ja niiden aikana kone on pois käytöstä.

Tyypillisiä häiriötekijöitä tuotantoprosesseissa ovat esimerkiksi:

  • konerikot ja koneiden jumiutuminen
  • materiaalin hetkellinen loppuminen tuotannon aikana
  • ennakoiva huolto tai puhdistus kesken tuotannon

Häiriöiden vaikutukset tuotantoon

Häiriöiden negatiivinen vaikutus prosessiin ja syntyviin kustannuksiin saattaa olla hyvin erilainen eri prosesseissa. Tämän vuoksi on tärkeää saada selville, miten juuri tarkasteltava tuotanto käyttäytyy eri häiriötilanteissa.

Kun erilaisten mahdollisten häiriötilanteiden vaikutukset ovat selvillä, voidaan häiriöihin varautua paremmin. Oikein varautumalla voidaan mahdollisimman pienin kustannuksin varmistaa tuotannon jatkuminen riittävällä kapasiteetilla häiriöistä huolimatta.

Häiriöistä ei ole kannattavaa pyrkiä pääsemään kokonaan eroon, mutta harkittuja muutoksia tekemällä häiriöiden aiheuttamaa haittaa voidaan pienentää merkittävästi. 

Häiriöiden vaikutusten selvittäminen todellisessa ympäristössä

Usein käyttäjällekään ei ole täysin selvää, miten häiriöt prosessiin vaikuttavat ja minkälaisia häiriöitä prosessi sietää. Vaikutusten selvittäminen saattaa tuntua vaikealta. Prosessia tarkkailemalla tai laskelmia tekemälläkään haluttuja vastauksia ei saada selville kovin helposti, sillä vaikuttavia tekijöitä on useita ja useimmiten yhdellä tekijällä monta vaikutuskohdetta.

Erilaisten häiriötilanteiden ja niistä johtuvien vaikutusten testaaminen todellisessa ympäristössä ei ole mahdollista tuotannon kapasiteettivaatimusten vuoksi. Lisäksi todellisessa ympäristössä testaaminen saattaa viedä liikaa resursseja, jolloin syntyvät kustannukset rajoittavat kattavaa testaamista.

Häiriöiden vaikutusten selvittäminen virtuaalisessa ympäristössä

Prosessin käyttäytymistä häiriötilanteissa voidaan mallintaa tapahtumapohjaisen simuloinnin avulla. Se on oiva työkalu selvittämään, miten prosessi tarkalleen ottaen toimii erilaisissa tilanteissa. Simuloinnin kannalta ei ole merkitystä, miksi kone on pois käytöstä. On tärkeämpää tietää, kuinka usein tai kuinka pitkään kerrallaan konetta ei voi käyttää.

Simuloinnilla on mahdollista tutkia lukuisia erilaisia häiriötilanteita sekä niiden vaikutuksia. Simulointimallin rakentamisen jälkeen voidaan simuloinnilla testata erilaisia skenaarioita ja saada tietoa prosessin käyttäytymisestä hyvinkin kustannustehokkaasti.

Mallinnuksen mahdollisuudet

Yhdelle koneelle voidaan asettaa useampia erilaisia häiriöprofiileita, esimerkiksi erillinen jumiutumiselle ja erillinen vaikka tietyn osan rikkoutumiselle. Varsinaiseen häiriötilanteeseen voidaan sitoa erilaisia häiriötilanteen aikaisia tuotantoehtoja sekä mahdolliset toimenpiteet tuotannon normaaliksi palauttamiselle. Oheisessa taulukossa on tyypillisempiä häiriötilanteita ja niiden vaikutuksia.

Kuinka_varaudut_taulu2

Simuloinnin hyödyt

  • Vaikka eri skenaarioita voidaan testata tuotannossa, on testien tekeminen simulointimallin avulla huomattavasti nopeampaa ja kustannustehokkaampaa.
  • Datan kerääminen simuloinnista tapahtuu helpommin kuin käytännön testeistä.
  • Menetelmällä voidaan lisätä tietoisuutta prosessin häiriösietokyvystä sekä mahdollisuuksista toimia häiriötilanteissa.
  • Tulosten perusteella voidaan laatia elpymis-/backupsuunnitelmia häiriötilanteiden vaikutusten minimoimiseksi ja testata näiden suunnitelmien toiminnallisuutta.
  • Mallia voidaan hyödyntää koulutustarkoituksiin, kun uusia toimintamalleja esitellään.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tiina Salo

Projektipäällikkö

Intelligent Engineering

Uusin artikkeli

02/03/2023

Vihreä ammoniakki Suomesta – veden, tuulen ja maan synergiaa

Kirjoittanut By Jussi Ylinen

Uusiutuvalla energialla tuotettu vihreän vedyn johdannainen vihreä ammoniakki voisi olla uusi energia- ja tulolähde Suomen kansantaloudelle. Sen avulla Suomi voisi irtaantua riippuvuudestaan ulkomaiseen maakaasuun, ja se voisi auttaa Suomea saavuttamaan omavaraisuuden maataloustuotannossa tai olla tulevaisuuden...

Read more » Lue lisää »
Artikkeli

Copyright © 2020 – Elomatic, All rights reserved