Visions of Tomorrow – Engineered Today
Search

Kuinka ratkaiset asiakkaasi ongelman

Kirjoittanut Mika Patrakka
Julkaistu

Resurssiajattelun avulla ongelmat pyritään ratkaisemaan hyödyntäen systeemissä tai sen lähiympäristössä olevia tai helposti saatavilla olevia, ”ilmaisia” resursseja. Pyritään siihen että systeemiin ei lisätä mitään uutta materiaalia, osaa tms. Saatavilla olevia resursseja voidaan toki muuttaa jollain lailla. Jos joudutaan lisäämään jotain, pyritään mahdollisimman pieneen lisäykseen.

Tämä kuulostaa ehkä tavanomaiselta ja itsestään selvältä, mutta todellisuudessa tyypillinen tapa poistaa ongelma systeemistä on lisätä systeemiin jokin lisäosa. Lisäosien ongelmana on se, että niissäkin saattaa esiintyä ongelmia. Kun ne ratkaistaan lisäämällä jälleen uusi osa, ollaan kierteessä, joka johtaa systeemien monimutkaistumiseen ja kustannustehottomuuteen.

Tuotekehitystiimilläsi on annettu tehtäväksi ratkaista markkinoilla oleva ongelma parhaalla mahdollisella tavalla. Miten havaittua ongelmaa kannattaa ratkoa? Tähän on olemassa ratkaisu, joka perustuu TRIZ- ideointimenetelmään ja sen hyväksi havaittuihin metodeihin.

Asiakkaan ongelman ymmärtämisestä ja toimintaympäristöstä, missä ongelma on havaittu, täytyy olla ensin selkeä käsitys. Oli se sitten tuote, palvelu tai liiketoimintamalli on kyse systeemistä ja systeemeihin liittyy erilainen joukko suunniteltavia asioita (ihmisiä, koneita ja laitteita jne.) Spotify on hyvä kuvaus ratkaisusta systeeminä ja isosta osasta aineettomia resursseja.

Miten ratkaista oikea ongelma, joka muuttaa asiakkaasi liiketoiminnan positiiviseen kehitykseen. Funktioanalyysi on yksi metodi, jossa pilkotaan systeemi osiin ja selvitetään miten systeemiä voidaan kehittää siihen mitään lisäämättä ja siten että käyttäjälle syntyy halu käyttää tuotetta. Systeemin pilkkomisessa ja uudelleenjärjestämisessä eteen tulee ristiriitoja. Ristiriidan ratkaiseminen systeemistä johtaa innovaatioihin, koska silloin kyetään saavuttamaan usein toisistaan poikkeavia ratkaisuja. Kun tähän lisätään resurssiajattelua mukaan, niin kannattaa systeemiä rakentaessa uudelleen ideoida miten vähimmillä resursseilla systeemi voidaan tuottaa.

Olemme luoneet tuotekehitystiimillesi white paperin TRIZ-menetelmästä, joka auttaa saamaan yksilöistä tiimien jäsenenä hyviä tuotekehittäjiä liiketoiminnan kasvun aikaan saamiseksi.

Tags
Avainsanat

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Mika Patrakka

Marketing Manager, Marketing (BBA, B.Sc. (Industrial Design) ) Mika Patrakka has an educational background in marketing and industrial design. He has special expertise in the development of customer-centric business and marketing strategy and operations from the perspectives of digitalization and customer experience.

Intelligent Engineering

Uusin artikkeli

11/08/2022

Teollisuuden sähköistyminen on tie hiilineutraaliuteen

Kirjoittanut By Teemu Turunen

Teollisuuden sähköistyminen on tärkeä elementti kasvihuonepäästöjen vähentämisessä, ja lämpöpumppujen rooli on tässä kehityksessä keskeinen. Erityisen tärkeää on tarkastella asioita laajemmasta perspektiivistä ja hyödyntää hukkalämmöt. Parhaassa tapauksessa useampi toimija pääsee hyötymään ratkaisusta. Prosessien monimutkaistuessa on kuitenkin...

Read more » Lue lisää »
Blog

Copyright © 2020 – Elomatic, All rights reserved