”Menetetty asiakkuus tulee kalliiksi, koska uuden asiakkaan hankinta on paljon kalliimpaa kuin vanhan asiakkuuden säilyttäminen.” Nämä sanat pysäyttävät varmasti jokaisen asiakkaitaan arvostavan yrityksen miettimään asiakkuussuhteita. Kuinka sitten säilytät vanhat asiakkaat ja pidät heidät tyytyväisenä?

 Jokainen yritys tietää, että hyvä asiakaspalvelu on tärkeää ja varmasti tekee parhaansa sen suhteen. Tämä on ehkä helpoin asia pistää kuntoon, jos siitä sattuu parannettavaa löytymään. Paljon enemmän haastetta on kuitenkin siinä kuinka kuunnella, kerätä ja käsitellä asiakkailta tuleva, erittäin arvokas, asiakaspalaute ja jalostaa se yritykselle hyötykäyttöön esim. tuotekehitykseen ja asiakkaiden tyytyväisenä pitämiseen.

Asiakaspalautteita tulee asiakasrajapinnassa työskenteleville valtavasti ja sitä voidaan myös kerätä erilaisilla menetelmillä. Tästä päästäänkin ongelman äärelle; Mitä tehdä kaikelle sille arvokkaalle tiedolle, mitä asiakaspalautteista tulee esiin, jotta se tulee huomioitua ja käsiteltyä oikein? Asiakaspalautteen välittäminen sellaisenaan eteenpäin ei ole välttämättä oikea tapa toimia. Palaute pitää käsitellä ja huomioon pitää ottaa useampia asiakaspalautteita. Tämän jälkeen palautteiden sisältämä tieto täytyy käsitellä oikeaan muotoon ennen kuin se välitetään eteenpäin. Kun tieto menee oikeanlaisena eteenpäin, vastaanottajat pystyvät tulkitsemaan palautteen oikein ja tekemään tarvittaessa muutoksia tuotteeseen, mikä palvelee asiakaskuntaa oikeasti. 

Asiakaspalautteisiin reagoimalla voit tehdä asiakkaistasi vieläkin tyytyväisempiä ja sitoutuneempia tuotteesi käyttäjiä. Tämä vahvistaa asiakkuussuhdetta entisestään ja pidät tältä osin huolta vanhoista asiakkaistasi. Tällä tavoin käyttäjäkokemukseen sijoittaminen maksaa itsensä moninkertaisena takaisin.

Oheisessa oppaassa on paneuduttu tarkemmin asiakkuuden elinkaareen ja siihen, mitä asiakkaisiin sijoittaminen tuottaa yrityksille. Tutustu oppaaseen ja oivalla asiakakkaan tärkeys uudella tavalla.

 New Call-to-action

 

Katja Pekkarinen

Katja Pekkarinen

Markkinointimerkonomiksi valmistumisen jälkeen lisäopiskelut kiinnostivat ja löysin itseni Jyväskylän Ammattikorkeakoulusta Hyvinvointiteknologian linjalta. Insinööriksi valmistuttuani jatkoin opiskelua insinööristä maisteriksi -linjalla Jyväskylän Yliopistolla. Valmistuin Yliopistosta Maisteriksi Biomekaniikan linjalta. Aloitin työskentelyn Elomaticilla Suunnitteluinsinöörinä vuonna 2008. Tällä hetkellä työskenteen Elomaticin Markkinointiosastolla Markkinointi-insinöörinä ja vastaan mm. CRM -järjestelmästä.

Oliko sisältö sinulle hyödyllinen?

Was the article useful?

KOMMENTIT