Visions of Tomorrow – Engineered Today
Search

Hitsin tunkeuma ja suunnittelija

Kirjoittanut Anna-Mari Hämäläinen
Julkaistu

Monet ovat kuulleet hitsauksessa muodostuvasta tunkeumasta. Tällä tarkoitetaan sitä osaa hitsistä, mikä on tunkeutunut perusaineen sisälle niin pienahitseissä kuin päittäisliitoksissa. Tunkeumaa hyödynnettäessä saadaan hitsauskustannuksia pienennettyä. Pienahitsauksessa tunkeumaa hyödynnettäessä näkyvän pienan koko jää pienemmäksi ja päittäisliitoksissa hitsautumissyvyys pystytään saavuttamaan tunkeuman avulla. Näissä molemmissa tapauksissa tunkeuman hyödyntäminen tarkoittaa muun muassa pienempää lisäaineen kulutusta.

Mitä tämä tarkoittaa suunnittelijan kannalta? Ei oikeastaan mitään. Tunkeuman hyödyntämiselle on omat säännöt, jotka koskevat valmistusta. Ensimmäiseksi kyseessä täytyy olla vähintään mekanisoitu hitsaus. Hitsauksen laadun toistettavuus täytyy olla korkealla tasolla, jotta jokainen hitsi on samanlaatuinen. Vaikka ammattihitsari saa hyvää jälkeä aikaiseksi, ei se toistettavuudessa pääse mekanisoinnin tai automatisoinnin tasolle.

Toiseksi, tunkeuma täytyy todentaa. Luotettavin tapa on tehdä koehitsaus, jonka jälkeen kappale rikotaan ja hitsin koko ja tunkeuma tarkastetaan hieestä. Tunkeumaa pystytään myös todentamaan ultraäänellä. Tämä pystytään kätevästi tekemään hitsausohjeen hyväksyntävaiheessa kun ohje hyväksytään menetelmäkokeella. Tällöin pystytään jo hitsausohjeen kirjoitusvaiheessa ottamaan huomioon tunkeuma ja kirjoittamaan hitsausohje sen perusteella.

Kolmanneksi, koko tunkeumaa ei voida suoraan hyödyntää. Vain osa tunkeumasta voidaan käyttää hyödyksi. Tunkeuman todentamisen luotettavuus vaikuttaa tunkeuman hyödyntämisen määrään, sillä ultraäänella mitattu tunkeuma ei ole aivan yhtä luotettava kuin menetelmäkokeessa otetusta hieestä mitattu tunkeuma.

Eli, mitä suunnittelija merkitsee piirustukseen hitsin kooksi? Sen mitä lujuuslaskenta vaatii. Ei mitään oletuksia. Vain ja ainoastaan se mitä valmiilta hitsilta vaaditaan.

 

 

Tags
Avainsanat

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Anna-Mari Hämäläinen

M.Sc , Mechanical Engineering - Anna-Mari Hämäläinen has been working as a Special Designer at Elomatic since 2012. She is specialized in welding and has an IWS qualification (International Welding Specialist). She has consulted on welding issues and provided welding training to designers. She has also conducted mechanical design on a wide range of customer projects.

Intelligent Engineering

Uusin artikkeli

11/08/2022

Teollisuuden sähköistyminen on tie hiilineutraaliuteen

Kirjoittanut By Teemu Turunen

Teollisuuden sähköistyminen on tärkeä elementti kasvihuonepäästöjen vähentämisessä, ja lämpöpumppujen rooli on tässä kehityksessä keskeinen. Erityisen tärkeää on tarkastella asioita laajemmasta perspektiivistä ja hyödyntää hukkalämmöt. Parhaassa tapauksessa useampi toimija pääsee hyötymään ratkaisusta. Prosessien monimutkaistuessa on kuitenkin...

Read more » Lue lisää »
Blog

Copyright © 2020 – Elomatic, All rights reserved