Katsellessani toissa viikonloppuna Tour-de Skin:n lopputuloksia, päädyin mielessäni pohtimaan, että kuinkahan moni tuleviin Lahden MM-kisoihin valmistautuvista urheilijoista olisi kisoissa, jos he olisivat hallinneet harjoitusprosessiaan samoin kuin moni teollisuusyritys hallitsee nykyään energian- ja materiaalienkäyttöään. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että maastohiihtäjä saisi kierrosaikansa tietoonsa seuraavana päivänä, mäkihyppääjän hypyt mitattaisiin kymmenen metrin tarkkuudella ja yhdistetyn urheilijaa valmentaisi jalkapallovalmentaja.

Monessa teollisuus yrityksessä tilanne on kuitenkin hyvin edellä esitetyn kaltainen. Kulutustiedot esimerkiksi luetaan erikseen hankitusta seurantajärjestelmästä, johon data tulee päivän viiveellä ja tunnin tarkkuudella. Tämän tyyppisellä seurannalla on hyvin vaikea lähteä kehittämään teollisen toiminnan tehokkuutta kun pidetään mielessä, että tunnin aikana voidaan tuottaa tuhansia kappaletavaroita tai satoja tuhansia neliöitä vaikkapa kartonkia. Vaikka kulutustietoa tulisikin riittävällä resoluutiolla ja reaaliaikaisesti, ei monessakaan yrityksessä ole työkaluja ja/tai resursseja hyödyntää sitä. Yleisesti voidaankin sanoa, että mitä monimutkaisemmasta prosessista on kyse, sitä kehittyneemmät työkalut on oltava kehitystyössä käytössä.

Niin urheilija kuin yrityskin tarvitsee päivittäisessä työssään tuekseen erilaista valmennusosaamista.

On hyvä jakaa tietämystä yli lajirajojen mutta jos huipulle haluaa, täytyy myös valmentajalla olla kova lajiosaaminen. Yrityselämässä tämä tarkoittaa sitä, että kiinteistöihin erikoistunut energiatehokkuusasiantuntija ei välttämättä ole paras neuvonantaja kemianteollisuuden suuryritykselle.

Kilpailu niin talviurheilukentillä, kuin teollisuudessa kiristyy koko ajan, joten rajallisilla resursseilla toimittaessa onkin tärkeää, että saatavilla olevaa tietoa pystytään hyödyntämään tehokkaasti. Tiedonkeruu on vain työkalu tässä prosessissa ja pääpaino on saatava siirrettyä datan jalostamiseen konkreettisiksi ja hyödynnettävissä oleviksi toimenpiteiksi. Työkaluja, hyviä toimintamalleja ja osaamista tähän on jo olemassa ja nyt olisi aika päättää, haluatko kehittää toimintaasi MM-tasolle vai jäädä taistelemaan piirikunnallisiin kisoihin.

 

New Call-to-action

Teemu Turunen

Teemu Turunen

Ryhmäpäällikkö, Efficiency Solutions

Oliko sisältö sinulle hyödyllinen?

Was the article useful?

KOMMENTIT