Visions of Tomorrow – Engineered Today
Search

Leo Siipola

Leo Siipola

Useiden vuosien kokemus hitsattujen rakenteiden väsymismitoituksesta koneenrakennusteollisuuden piiristä.

Copyright © 2020 – Elomatic, All rights reserved