Visions of Tomorrow – Engineered Today
Search

Kuinka varmistamme teollisuuden resilienssin tulevana talvena?

Kirjoittanut Teemu Turunen
Julkaistu

Meneillään oleva energiakriisi on pakottanut meidät miettimään, kuinka turvaamme kriittisen infrastruktuurin ja tuotantotoiminnan. Konkreettisia toimia ovat esimerkiksi varapolttoainejärjestelmien toteuttaminen ja siirtyminen pois maakaasusta tuotantolaitoksissa. Kun aivan akuuteimmasta tilanteesta on selvitty, on oman toiminnan uhkakuvia ja resilienssiä hyvä tarkastella myös kokonaisvaltaisemmin.

 

Termi resilienssi on noussut mediassa monessa yhteydessä käytetyksi termiksi, ensi COVID-19-pandemian aikana ja erityisesti nyt Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen. Yleisesti resilienssillä tarkoitetaan kriisinkestävyyttä ja palautumiskykyä siitä.

Teollisuuden resilienssi on myös kykyä toimia mahdollisesti pitkittyneen kriisin aikana ja kehittää toimintaa niin, että se on yhä vahvempaa kriisin jälkeen. Mielestäni tämä toiminnan kehittämisnäkökulma on hyvin tärkeä, sillä aina tulee uusia kriisejä ja oppimalla edellisistä kohtaamme seuraavat valmiimpina.

Hyvän rungon resilienssin kokonaisvaltaisempaan tarkasteluun ja erityisesti toimenpiteiden hahmotteluun tarjoaa kyberturvallisuuden edistämisessä käytetty neliportainen malli: Predict (ennakoi), Prevent (estä), Detect (havaitse), Respond (vastaa).

Resilienssi syntyy jo suunnittelupöydällä

Kun ollaan investoimassa uuteen laitokseen tai kehittämässä olemassa olevaa osakokonaisuutta, on tärkeää huomioida resilienssiä parantavat tekijät jo suunnitteluvaiheessa. Luonnollisesti kyberturvallisuus on hyvin tärkeä huomioida jo hyvin varhaisessa vaiheessa, sillä nykyään lähes kaikki tuotannollinen toiminta on enemmän tai vähemmän riippuvaista tietoverkoista.

Myös erilaisten automaatiokomponenttien saatavuus on viime aikoina kasvanut jopa vuosiin. Sen vuoksi uutta investointia mietittäessä voi olla aihetta suunnitella vaihtoehtoisia ratkaisuja, jotta ei oltaisi täysin sidoksissa yksittäisen toimittajan tarjoamaan.

Puskurikapasiteetti lisää toiminnan joustavuutta

Kun tarkastellaan investoinnin ”fyysisen resilienssin” lisäämistä suunnitteluvaiheessa, yksinkertaisimmillaan se tarkoittaa esimerkiksi

  • useampaa rinnakkaista energiantuotantotapaa
  • riittävän varavoimakapasiteetin varmistamista
  • kriittisten järjestelmien kahdentamista sekä
  • esimerkiksi rengassyöttömahdollisuuden suunnittelua sähkönjakeluun.

Toiminnan joustavuutta voidaan edistää myös suunnittelemalla prosessiin riittävät puskuri- ja varaajakapasiteetit, joiden avulla prosessin toimintaa pystytään jatkamaan häiriötilanteen alettua. Tämä puskurikapasiteetti voi mahdollistaa korkeiden sähkön tuntihintapiikkien välttämisen, jolloin esimerkiksi meijerin kylmäkoneiden tai kartonkikoneen jauhimien ei tarvitse käydä korkean hinnan tunneilla.

Älykkäällä ohjaamisella halvan energian tunnit saadaan hyödynnettyä

Kun varasto- tai puskurikapasiteettiin lisätään ennakoivaa ja älykästä ohjaamista, on mahdollista hyödyntää näitä häiriötilanteeseen tarvittavia järjestelmiä myös normaalioloissa tehostamaan liiketoimintaa.

Ennakoivalla ohjaamisella paljon energiaa käyttävien prosessien voidaan toimintaa keskittää halvan energian tunneille. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten varautuminen kriiseihin voi tehdä toiminnasta vahvempaa myös kriisin jälkeen.

Kaikkeen ei tietenkään pysty varautumaan ja resilienssin kehittäminen onkin jatkuva prosessi. Keskeistä on muistaa, että suunnitteluvaiheessa aiheutuvat kustannukset suunnitteluun ja teknologiaan ovat merkittävästi matalammat kuin muutosten tekeminen jälkikäteen – tai peräti käynnissä olevan kriisin aikana.

Teemu Turunen

Phil. Lic. (Env. Science)

Teemu Turunen has extensive experience in energy and process consulting in several industries. He currently works as Business Development Director in the energy and process business area. His focus is to lead the development of sustainable solutions for future needs.

Intelligent Engineering

Uusin artikkeli

02/02/2023

Energiakriisi vai kasvukipuja?

Kirjoittanut By Lari Heinonen

Energiakriisiin esitetyt ratkaisukeinot ovat olleet tiedossa jo pitkään – nyt käsillä olevien haasteiden ratkaisuun tulisi tarttua. Suomessa metsäteollisuus tuottaa suuren osan uusiutuvasta energiasta, mutta käyttää samalla paljon energiaa. Erityispiirteisiimme kuuluu myös kaukolämpöverkosto, joka mahdollistaa eri...

Read more » Lue lisää »
Top Engineer

Tekstiilijätteestä uutta kuitua – Elomatic auttaa Infinited Fiber Companya sen tärkeässä missiossa

Kirjoittanut Elomatic Oy
Julkaistu

Infinited Fiber Companyn teknologia on maailmanlaajuisesti ainutlaatuista. Sen ansiosta roskiin menossa olleet tekstiilit pystytään muuntamaan korkealaatuiseksi kuiduksi tekstiiliteollisuuden käyttöön. Elomaticilla on ollut iso rooli pilottituotannon rakentamisessa ja kehittämisessä, ja yhteistyö jatkuu edelleen Kemin tehdashankkeessa.

 

Tiesitkö, että joka sekunti rekallinen tekstiilijätettä päätyy kaatopaikalle tai polttoon?* Infinited Fiber Companylla on tarjota tähän ratkaisu: heidän patentoidun teknologiansa avulla tekstiilijätteestä saadaan uutta, puuvillan kaltaista tekstiilikuitua, josta voidaan valmistaa huppareita, farkkuja, kauluspaitoja tai vaikka mekkoja. Isoilla kansainvälisillä brändeillä, kuten adidaksella, H&M:lla ja Tommy Hilfigerillä, on jo siitä valmistettuja vaatteita valikoimissaan.

Tällä hetkellä kuidun tuotanto on vielä pilottiasteella. Kemiin rakentuvan tehtaan toteutusvaihe alkaa vuoden 2023 puolella, ja sen jälkeen edessä on vielä noin kahden vuoden projekti ennen kuin tuotantolaitosta päästään käynnistämään.

Taustalla käänteentekevä teknologia

Infinited Fiber Companyn menestystarina perustuu vuosikymmeniä sitten alkunsa saaneeseen teknologiaan, jonka suuri etu on se, että selluloosakarbamaatin raaka-aineena voidaan käyttää puuvillarikasta kierrätystekstiiliä. Yritys perustettiin vuonna 2016 kaupallistamaan tätä innovaatiota.

Myös regulaatio on kulkenut yrityksen pyrkimyksiä tukevaan suuntaan. Euroopan unionin komissio on päättänyt, että tekstiilijätteen kerääminen muuttuu pakolliseksi vuoteen 2025 mennessä, ja Suomessa tekstiilijätteen erilliskeräys alkaa jo vuoden 2023 alusta. Kerättyä tekstiiliä täytyy luonnollisesti hyödyntää, ja Infinited Fiber Companyn ratkaisu on hyötykäyttöä parhaimmillaan.

Elomatic on ollut Infinited Fiber Companyn maailmanluokan luottokumppani

Elomatic on ollut vahvasti mukana Infinited Fiber Companyn pilottilaitosten rakentamisessa ja kehittämisessä. Yritys on auttanut esimerkiksi valitsemaan laitteita eri prosessikohtiin ja konsultoinut, miten niitä kannattaa yhdistää. Vuosien varrella yhteistyö on laajentunut Kemin tehtaan konsepti- ja perussuunnitteluun.

Elomaticin ensimmäinen toimeksianto oli Jyväskylässä toteutettu karbamaattilinjan konseptisuunnittelu. Elomaticilta löytyi ennestään kokemusta ja tietämystä karbamointilaitteista.

– Karbamointi on prosessimme avainosa. Jos meillä ei olisi siinä maailmanluokan kumppania, emme pystyisi luomaan arvoa omille asiakkaillemme, kertoo Infinited Fiber Companyn toimitusjohtaja ja toinen perustaja Petri Alava.

 

“Sillä on ollut suuri merkitys, että Elomatic haluaa aktiivisesti olla mukana luomassa uutta. Sitä tarvitaan, jotta pystytään tukemaan kestävää kehitystä ja ratkaisemaan globaaleja haasteita.”

Elomaticin kokemus on näkynyt

Elomaticilla on useiden vuosikymmenten kokemus prosessiteollisuudesta. Infinited Fiber Companyn COO Tero Taipaleen mukaan tästä on ollut kautta matkan suurta hyötyä.

– Olemme löytäneet hyvät laiteratkaisut. Olisi ollut raskas prosessi, jos olisimme joutuneet etsimään ne yksin, Taipale toteaa.

Taipale kehuu myös Elomaticin joustavaa ja ratkaisuhakuista työotetta sekä monialaista osaamista erityisesti biotuote- ja kemian laitetekniikassa. Elomaticin projektipäällikkö Heikki Pirilä kertoo, että Elomaticin tiimi on pystynyt ratkaisemaan kaikki kehityskohteet, joita Infinited Fiber Company on tuonut esille.

– Kyseessä on kuitenkin uusi teknologia ja meidän on täytynyt pystyä ymmärtämään, mikä on tärkeää ja löytää sitten sopivat ratkaisut, hän selittää.

Yrityksillä on yhteinen tahtotila luoda uutta

Infinited Fiber Companyn tähtäimessä ovat maailmanlaajuiset markkinat, ja teknologiaa on tarkoitus lisensoida muille yrityksille. Jo pilottituotannossa valmistetaan kuitua kaupalliseen myyntiin.

– Olemme aina voineet luottaa siihen, että saamme Elomaticilta ammattimaista osaamista. Ja kaikki on mennyt sujuvasti ja täsmällisesti, Taipale tiivistää.

Taipaleen mukaan sillä on ollut suuri merkitys, että Elomatic haluaa aktiivisesti olla mukana luomassa uutta. Sitä tarvitaan, jotta pystytään tukemaan kestävää kehitystä ja ratkaisemaan globaaleja haasteita.

Pirilä jatkaa innolla mukana projektissa.

– Tämä on ihan uutta maailmanlaajuisesti ja on mahtavaa, että saan olla Elomaticin puolelta vetämässä tätä projektia, hän kiittelee.

 

*Ellen MacArthur Foundation, A new textiles economy: redesigning fashion’s future, 2017

 

Elomatic Oy

Elomatic is a leading European consulting and engineering company and a global software provider. We focus on solutions that improve the well-being of people and the environment.

Intelligent Engineering

Uusin artikkeli

02/02/2023

Energiakriisi vai kasvukipuja?

Kirjoittanut By Lari Heinonen

Energiakriisiin esitetyt ratkaisukeinot ovat olleet tiedossa jo pitkään – nyt käsillä olevien haasteiden ratkaisuun tulisi tarttua. Suomessa metsäteollisuus tuottaa suuren osan uusiutuvasta energiasta, mutta käyttää samalla paljon energiaa. Erityispiirteisiimme kuuluu myös kaukolämpöverkosto, joka mahdollistaa eri...

Read more » Lue lisää »
Top Engineer

Copyright © 2020 – Elomatic, All rights reserved