Visions of Tomorrow – Engineered Today
Search

Tuulikuorman ennustaminen virtauslaskennan avulla

Kirjoittanut Timo Kulju
Julkaistu

Rakennusten tuulikuormituksen laskeminen on olennainen osa rakennusten suunnittelua. Tyypillisesti tuulikuorma lasketaan tietyn standardin, esim. Eurokoodin mukaisesti, jossa erityyppisille rakennuksille on annettu omat muotokertoimet. Monesti standardin antama tuulikuorma on suunniteltu umpinaisille rakenteille, tai jossa aukkojen koko on hyvin pieni. Kun rakenteessa on suurempia aukkoja, on niiden tuulikuorman ennustaminen standardin antaman analyyttisin menetelmin hankalampaa. Tällöin virtauslaskentaa voidaan käyttää hyväksi tuulikuorman ennustamiseksi. Mallinnuksen tuloksia voidaan käyttää puolestaan hyväksi rakennuksen suunnittelussa. Näin voidaan mm. rakennuskustannuksissa säästää, kun rakennuksia ei tarvitse ylimitoittaa vaan huomioida ainoastaan niihin kohdistuva todellinen kuorma.

(lisää…)

Timo Kulju

Modelling specialist, CFD Analysis

Intelligent Engineering

Uusin artikkeli

20/09/2022

Vaasan Sähkö tilasi Elomaticilta tulevaisuuden lämpöpumppulaitoksen suunnittelun ja projektinjohdon

Kirjoittanut By Elomatic Oy

Vaasan Sähkö rakennuttaa Påttin jätevedenpuhdistamon yhteyteen laitoksen, joka ottaa talteen hukkalämpöä puhdistetusta jätevedestä. Lämpö ohjataan kaukolämpöverkkoon, missä se riittää lähes 2 000 omakotitalon tarpeisiin. Elomatic vastaa projektin kokonaisuudesta aina suunnittelu- ja hankintavaiheesta rakentamisen johtamiseen ja...

Read more » Lue lisää »
Top Engineer

Copyright © 2020 – Elomatic, All rights reserved