Visions of Tomorrow – Engineered Today
Search

Asiakkuusajattelu on johtamisen tärkeä elementti

Kirjoittanut Timo Piirainen
Julkaistu

Asiakkaalle annetaan houkuttelevia lupauksia ja lunastetaan lupaukset. Tämä on markkinoinnin perusajatus. Onnistuminen asiakastyössä vaatii asiakkaan kuuntelemista, jolloin asiaa tarkastellaan sisäisen ja ulkoisen kuuntelemisen kehyksessä. Asiakaslähtöisyys on sitä, että lähdetään liikkeelle aina kohderyhmän tarpeista. Haittatekijänä asiakastyössä voi olla, että organisaatiolla ei ole tarpeeksi tietoa asiakkaista ja heidän tarpeistaan. Tämä edellyttää, että markkinoista ja asiakkaista kerätään tietoa ja tehdään asiakaskohtaisia strategioita. Asiakkaalle annettuja lupauksia lunastaessa täytyy huomioida toiminta ja palvelut, sekä oleellista on myös viestintä ennen yhteistyötä, kohtaamispisteissä ja niiden jälkeen. Oikeastaan kolme sanaa kuvaa koko markkinoinnin ydinsanoman: palvele asiakasta kannattavasti ja juuri tässä järjestyksessä. Kaiken takana on asiakas, koska asiakkaat tuovat kassavirran ja asiakkaat myös määrittävät sen mitä me haluamme olla ja kenelle. Asiakkaille pitää tuottaa lisäarvoa ja asiakkaiden erilaisuus pitää ymmärtää. Tämän vuoksi asiakas on tärkeä tuntea. Asiakasta palveltaessa on mietittävä asiakkaalle tärkeät asiat ja vähemmän tärkeät asiat. Joskus on vaarana, että tehdään ylilaatua eli tehdään asioita jotka maksavat itselle, mutta eivät ole tärkeitä asiakkaalle.

Olemmeko asiakaslähtöisiä? Onko kanssamme helppo toimia tai ottaa yhteyttä? Annammeko oikeaa tietoa ja oikeita lupauksia? Pidämmekö lupauksemme ja kuuntelemmeko asiakasta? Teemmekö yhteistyötä organisaatiossamme ja informoimmeko toisiamme? Tietoa ja taitoa voidaan kasvattaa, mutta asenteen viilaaminen on erittäin haastavaa. Meillä täytyy olla kyky ymmärtää toisiamme ja kyky ymmärtää asiakasta. Perustana tähän on toimiva organisaatio, josta löytyy uteliaisuutta ja kokeilunhalua. Luotamme toistemme ammattitaitoon ja pyrkimyksiin ja meillä on lupa myös joskus epäonnistua. Tavoite täytyisi olla, että häivytämme raja-aidat ja tehdään asioista koko yrityksen homma. Pirjo Vuokko Turun kauppakorkeakoulusta on todennut, että meidän täytyisi toimia yhtenäisenä orkesterina, eikä joukkona siiloissa soittavia solisteja. Tässä yhteydessä voi kuitenkin pohtia, että missä voidaan olla erilainen ja missä samanlainen, että menestytään. Asiakas määrittelee meille kriteerit ja asteikot ja suorittaa niissä vertailua. Näissä meidän täytyy olla hyviä, että voimme menestyä. Meidän tulee tarjota arvoa asiakkaalle ja toisaalta asiakassuhde on vaalimisen arvoinen, kun sillä on arvoa omalle yritykselle. Pirjo on myös todennut, että tyytyväiset asiakkaat ovat yrityksen pääomaa, mutta tyytymättömät ovat sen velkaa. (lisää…)

Timo Piirainen

Senior Vice President, Technology Services - Timo Piirainen holds a Mechanical Engineering degree from the Wärtsilä Technical Acadamy from where he entered working life after graduation in 1985. He has gained diverse work experience in different positions in numerous product development projects over the years. His knowhow also covers engineering method development, and current areas of involvement include a digitisation and future product development projects.

Intelligent Engineering

Uusin artikkeli

02/02/2023

Energiakriisi vai kasvukipuja?

Kirjoittanut By Lari Heinonen

Energiakriisiin esitetyt ratkaisukeinot ovat olleet tiedossa jo pitkään – nyt käsillä olevien haasteiden ratkaisuun tulisi tarttua. Suomessa metsäteollisuus tuottaa suuren osan uusiutuvasta energiasta, mutta käyttää samalla paljon energiaa. Erityispiirteisiimme kuuluu myös kaukolämpöverkosto, joka mahdollistaa eri...

Read more » Lue lisää »
Top Engineer

Älä takerru vanhaan muottiin

Kirjoittanut Sanni Marttinen
Julkaistu

Joskus radiosta tulee niin hyvä biisi tai niin mielenkiintoinen keskustelu, että vaikka auto on jo parkkiruudussa, on pakko jäädä kuuntelemaan vielä hetkeksi. Eräänä tiistaina minut naulitsi penkkiin Anssi Tuulenmäen haastattelu.

(lisää…)

Tags
Avainsanat
Sanni Marttinen

Olen työskennellyt suunnittelijana Elomaticilla vuodesta 2006 alkaen. Erikoisosaaminen: käytettävyys, UX, hiljainen tieto ja kognitiiviset toiminnot.

Intelligent Engineering

Uusin artikkeli

02/02/2023

Energiakriisi vai kasvukipuja?

Kirjoittanut By Lari Heinonen

Energiakriisiin esitetyt ratkaisukeinot ovat olleet tiedossa jo pitkään – nyt käsillä olevien haasteiden ratkaisuun tulisi tarttua. Suomessa metsäteollisuus tuottaa suuren osan uusiutuvasta energiasta, mutta käyttää samalla paljon energiaa. Erityispiirteisiimme kuuluu myös kaukolämpöverkosto, joka mahdollistaa eri...

Read more » Lue lisää »
Top Engineer

Rakenteiden väsyminen, vaikeaa vai ratkaistavissa?

Kirjoittanut Leo Siipola
Julkaistu

“Rakenteiden väsymistä on hirvittävän vaikea selittää”, kertoo insinööriprikaatikenraali Kari Renko. HS 4.9.2015. Kommentti liittyy merivoimien aluksissa esiintyneisiin väsymismurtumiin.

(lisää…)

Tags
Avainsanat
Leo Siipola

Useiden vuosien kokemus hitsattujen rakenteiden väsymismitoituksesta koneenrakennusteollisuuden piiristä.

Intelligent Engineering

Uusin artikkeli

02/02/2023

Energiakriisi vai kasvukipuja?

Kirjoittanut By Lari Heinonen

Energiakriisiin esitetyt ratkaisukeinot ovat olleet tiedossa jo pitkään – nyt käsillä olevien haasteiden ratkaisuun tulisi tarttua. Suomessa metsäteollisuus tuottaa suuren osan uusiutuvasta energiasta, mutta käyttää samalla paljon energiaa. Erityispiirteisiimme kuuluu myös kaukolämpöverkosto, joka mahdollistaa eri...

Read more » Lue lisää »
Top Engineer

Suunniteltu turvalliseksi

Kirjoittanut Sanni Marttinen
Julkaistu

Kuljetinhihna pysähtyy. Paikalle kutsutaan esimies, joka alkaa tutkia vikaa. Näyttöpaneelissa olevaa vikailmoitusta “virhe 467” ei osaa tulkita kukaan paikalla oleva ja huoltomies on jo lähtenyt viikonlopun viettoon. Esimies avaa kuljettimen sivussa olevat huoltoluukut ja pönkkää ne auki. Hän tunnustelee säätimiä ja antureita ja lopulta työntää päänsä huoltoluukkuun. Kuljetin käynnistyy odottamatta.

(lisää…)

Sanni Marttinen

Olen työskennellyt suunnittelijana Elomaticilla vuodesta 2006 alkaen. Erikoisosaaminen: käytettävyys, UX, hiljainen tieto ja kognitiiviset toiminnot.

Intelligent Engineering

Uusin artikkeli

02/02/2023

Energiakriisi vai kasvukipuja?

Kirjoittanut By Lari Heinonen

Energiakriisiin esitetyt ratkaisukeinot ovat olleet tiedossa jo pitkään – nyt käsillä olevien haasteiden ratkaisuun tulisi tarttua. Suomessa metsäteollisuus tuottaa suuren osan uusiutuvasta energiasta, mutta käyttää samalla paljon energiaa. Erityispiirteisiimme kuuluu myös kaukolämpöverkosto, joka mahdollistaa eri...

Read more » Lue lisää »
Top Engineer

Positiivisella mielikuvalla on magneettinen vaikutus

Kirjoittanut Sanni Marttinen
Julkaistu

Mielikuvat ja tunteet ovat osa käyttäjäkokemusta ja vaikuttavat siihen, haluammeko tietää tuotteesta lisää, kokeilla sitä, hankkia sen itsellemme ja suositella sitä muille. Joskus positiivinen tunne tai aavistus voi olla ratkaisevassa asemassa tuotteen tulevaisuuden kannalta. Ensivaikutelmalla on merkitystä silloinkin, kun  uudelle tuotteelle etsitään rahoitusta.

(lisää…)

Sanni Marttinen

Olen työskennellyt suunnittelijana Elomaticilla vuodesta 2006 alkaen. Erikoisosaaminen: käytettävyys, UX, hiljainen tieto ja kognitiiviset toiminnot.

Intelligent Engineering

Uusin artikkeli

02/02/2023

Energiakriisi vai kasvukipuja?

Kirjoittanut By Lari Heinonen

Energiakriisiin esitetyt ratkaisukeinot ovat olleet tiedossa jo pitkään – nyt käsillä olevien haasteiden ratkaisuun tulisi tarttua. Suomessa metsäteollisuus tuottaa suuren osan uusiutuvasta energiasta, mutta käyttää samalla paljon energiaa. Erityispiirteisiimme kuuluu myös kaukolämpöverkosto, joka mahdollistaa eri...

Read more » Lue lisää »
Top Engineer

Maailman käytettävyyspäivä – World Usability Day

Kirjoittanut Harri Hytönen
Julkaistu

Hyvää Maailman käytettävyyspäivää Sinulle!

(lisää…)

Harri Hytönen

B.Sc. , Wellness Technology - Harri Hytönen graduated as an engineer from the Wellness Technology degree programme at the Jyväskylä University of Applied Sciences in 2002. After graduating, he has worked in research and development in the field of user-centred design, and as an educator. He has experience in product documentation and quality and development engineering. In addition to his engineer’s degree, he has a degree in the design field. Currently, Hytönen worked at Elomatic as a product engineer in charge of usability.

Intelligent Engineering

Uusin artikkeli

02/02/2023

Energiakriisi vai kasvukipuja?

Kirjoittanut By Lari Heinonen

Energiakriisiin esitetyt ratkaisukeinot ovat olleet tiedossa jo pitkään – nyt käsillä olevien haasteiden ratkaisuun tulisi tarttua. Suomessa metsäteollisuus tuottaa suuren osan uusiutuvasta energiasta, mutta käyttää samalla paljon energiaa. Erityispiirteisiimme kuuluu myös kaukolämpöverkosto, joka mahdollistaa eri...

Read more » Lue lisää »
Top Engineer

Käyttäjä ratkaisee tuotteesi elinmahdollisuudet

Kirjoittanut Harri Hytönen
Julkaistu

Edellisessä blogikirjoituksessani heitin ajatuksen tuotteiden kehittäjille, että tuotteen käyttäjärajapinta kannattaisi mallintaa ja käytettävyystestata jo aivan suunnittelun alkuvaiheessa. Varhainen käyttöliittymän protomalli on tehokas ja konkreettinen keskusteluväline tuotekehityksen tarpeisiin. Sen avulla löydät myös tuotteeseen liittyviä tunnistamattomia tarpeita ja käyttäjävaatimuksia.

(lisää…)

Harri Hytönen

B.Sc. , Wellness Technology - Harri Hytönen graduated as an engineer from the Wellness Technology degree programme at the Jyväskylä University of Applied Sciences in 2002. After graduating, he has worked in research and development in the field of user-centred design, and as an educator. He has experience in product documentation and quality and development engineering. In addition to his engineer’s degree, he has a degree in the design field. Currently, Hytönen worked at Elomatic as a product engineer in charge of usability.

Intelligent Engineering

Uusin artikkeli

02/02/2023

Energiakriisi vai kasvukipuja?

Kirjoittanut By Lari Heinonen

Energiakriisiin esitetyt ratkaisukeinot ovat olleet tiedossa jo pitkään – nyt käsillä olevien haasteiden ratkaisuun tulisi tarttua. Suomessa metsäteollisuus tuottaa suuren osan uusiutuvasta energiasta, mutta käyttää samalla paljon energiaa. Erityispiirteisiimme kuuluu myös kaukolämpöverkosto, joka mahdollistaa eri...

Read more » Lue lisää »
Top Engineer

Copyright © 2020 – Elomatic, All rights reserved