Visions of Tomorrow – Engineered Today
Search

The intelligent engineering

Blogs & articles

28/05/2020

Tulevaisuus on muutoksenhallintaa 

Kirjoittanut By Teemu Turunen

Tämä on jatko-osa nro 4 aiemmin julkaistuun blogiin Tuloksiin hallituilla ja suunnitelluilla investoinneilla. Tutustuessani uuteen ISO45001-standardiin, muutoksenhallinta oli siinä minulle aivan uusi asia: Miten varmistetaan muutostilanteissa, että turvallisuusasiat on huomioitu. Esimerkiksi jos tehtäisiin muutoksia automaatiojärjestelmän ohjauksiin, olisi varmistettava, ettei uusi ohjaus missään tilanteessa aiheuttaisi turvallisuusriskiä. Tähän on...

Read more » Lue lisää »
Blog
Blog

Tuloksiin hallituilla ja suunnitelluilla investoinneilla

Tämä on jatko-osa nro 3 aiemmin julkaistuun blogiin Energiatehokkuus täytyy tuoda näkyväksi Arjen turvallisuustyötä voidaan

Blog

Energiatehokkuus täytyy tuoda näkyväksi – Viestintä tärkeässä roolissa

Tämä on jatko-osa nro 2 aiemmin julkaistulle blogille Turvallisuusjohtamisesta mallia energiatehokkuustyöhön Energiatehokkuus  teollisessa ympäristössä on varsin haastava

Blog

Turvallisuusjohtamisesta mallia energiatehokkuustyöhön

Törmäsin ensimmäisen kerran otsikon ajatukseen jo useampi vuosi sitten, kun keskustelin suuresti arvostamani energia-osaajan SSAB:n energiapäällikön, Mikko Lepistön,

Blog

Oikean koordinaatiston määrittely on kaiken A ja O

Laserskannauksessa oikean koordinaatiston määrittely on kaiken A ja O – koordinaatistomuutokset ovat kalliita ja työläitä

Blog

Energiasuunnittelija murroksen mahdollistajana

Meneillään oleva energiamurros luo aivan uudenlaisia haasteita niin energiayhtiöille kuin teollisille toimijoille. Tämä haastaa myös suunnittelu- ja

Blog

3 syytä käyttää laserskannausta muutossuunnittelussa

Suunnittelutyön osuus voi olla jopa 16-20 % brownfield-projektien kokonaiskuluista, kun uutta rakennettaessa sama osuus on

Blog

Laserskannaus vauhdittaa suunnittelutyötä – projektin neljä vaihetta

Perinteisiin mittausmenetelmiin verrattuna laserskannaus on nopea keino saada tarkka ja kattava mittausaineisto suunnitteluprojektin tueksi. Nopeasti

Blog

Uudet norpanpesät testissä

Elomaticin kuuttitiimi on ollut  mukana  suunnittelemassa ja toteuttamassa ratkaisuja, joilla turvataan saimaannorpan pesintää lumettomissa ja

Blog

Näin parannat energiatehokkuutta

Kokonaisvaltainen energiakatselmus antaa hyvän kokonaiskuvan teollisuuslaitoksen energiankäytön jakaantumisesta ja suuruusluokista. Tyypillisesti tällainen katselmus pohjautuu kuitenkin

Blog

Neljä ideaa tehokkaampaan ideointiin

Joillakin yrityksillä on niin paljon ideoita ideapankissa, että määrä koetaan liian suureksi. Ideoita ei kyetä

Blog

Energiakatselmus­myyttejä, totta vai tarua?

Ennätyksellisen kuuman kesän jälkeen keskusteluissa nousee esiin tasaisesti ilmastonmuutos ja sen vaikutukset ihmisten arkeen. Pitkä

Blog

Vaativa valvomotyöskentely ansaitsee asianmukaiset puitteet

Työ valvomossa vaatii tarkkaavaisuutta ja keskittymiskykyä. Hyvin toteutettu työympäristö sekä tehtävän suorittamista tukevat järjestelmät ja

Blog

Poralaitteen väsytystestilaitteen suunnittelucase

Sandvik Mining and Construction Oy ja Elomatic Oy suunnittelivat yhdessä poralaitteen puomin väsytystestilaitteen. Sandvik Mining

Blog

Pullonkauloja ja haasteita energiatehokkuusdatan jalostamisessa

Tällä hetkellä puhutaan paljon koneoppimisesta ja tekoälystä, mutta ikävä kyllä teollisuuslaitosten kentän tasolla eräät asia

Blog

Kuinka varaudut tuotannon häiriöihin

Prosessissa tapahtuvat tuotannon häiriöt ovat väistämättömiä ja niiden aikana kone on pois käytöstä. Tyypillisiä häiriötekijöitä

Blog

Komposiittiset puomirakenteet ja testi

Nopeasti kaukana painopisteestä liikkuvat puomirakenteet ovat erinomainen sovelluskohde komposiittimateriaaleille. Hiilikuitutuotteet ovat tyypillisesti neljä kertaa kevyempiä

Blog

Hiilikuitukomposiitti ravikärryn materiaalina

Urheiluvälineteollisuus on perinteisesti ollut aktiivinen hiilikuidun ominaisuuksien aktiivinen hyödyntäjä.  Jokainen ylimääräinen gramma pitää saada välineistä

Blog

Pumppausjärjestelmissä muhii iso säästöpotentiaali

Pumppaus- ja puhallinsovellusten osuus teollisuuden sähkönkulutuksesta on noin 70 %. Olemassa olevien tehtaiden pumppausjärjestelmien tehokkuuksia

Blog

Komposiittirakenteet ja RTM-Puristin

RTM on lyhenne sanoista Resin Transfer Molding. RTM on suljetun muotin menetelmä, jolle on tyypillistä

Blog

SMC -Sheet Molding Compound ja SMC-osien valmistus

SMC on lyhenne sanoista Sheet Mould Compound.  SMC menetelmälle on tyypillistä kohtalaisen nopea alle 10

Blog

Muotit Komposiittirakenteiden valmistuksessa

Perehdy komposiittirakenteiden valmistuksessa käytettäviin muotteihin. Videolla CSI:n Jani esittelee muotteja. Videolta saat vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

Blog

Komposiittilevyjen valmistus levypuristimella

Levypuristinta käytetään komposiittilevyjen jatkuvatoimiseen valmistukseen. Puristin on tietokoneohjattu ja toimii tarvittaessa täysin automaattisesti. Videolla CSI:n

Blog

PREPREG-materiaalit ja -laminointi

Prepeg-laminoinnilla saadaan valmistettua kaikkein lujin, kestävin ja ominaisuuksiltaan paras hiilikuitutuote. Menetelmässä käytetään yksipuolisia metalli- tai

Blog

Kuusi saimaannorpan ruokopesää Haukivedelle

Viime talvena Tuusulanjärveltä talkoovoimin kerätyistä ruokolyhteistä rakennettiin helmikuun alussa kuusi ruokopesää Haukivedelle. Pesät ovat jatkoa

Blog

Hiilikuitutouvit ja hiilikuitukankaat

Touvit ovat kierteettömiä hiilikuitukimppuja. Niitä käytetään sellaisenaan muovien lujittamiseen tai yhdensuuntaisvahvikkeina muissa lujitemuovituotteissa esimerkiksi RTM-rakenteissa.

Blog

Lasikuitukomposiitti teollisuuspuhaltimen siipi

Komposiittikappaleita suunniteltaessa on tärkeä tuntea hyvin materiaalien ominaisuudet ja valmistustekniikoiden mahdollisuudet. Elomaticilla ja CSI:llä on

Blog

Kuitumateriaalit komposiittirakenteissa

Hiilikuitupunokset – letkut tai nauhat on punottu yhdestä loimesta ”palmikoimalla”. Punoksia käytetään tuotteissa, joissa edellytetään

Blog

Hiilikuiturakenteinen robotin hiontapää

JOT Automation Oy:n (nykyisin Flexmill Oy) valmistamassa hiontarobotissa käytetään hyväksi hiontapään momentin mittausta liikkeiden ohjauksessa.

Blog

Elomatic ja CSI tarjoavat yhdessä optimaalisia komposiittirakenne-ratkaisuja

Maailmanlaajuisesti toimiva konsultti- ja insinööritoimisto, alansa johtaviin toimijoihin Euroopassa kuuluva, Elomatic Oy ( www.elomatic.com )

Blog

Data-analyytikko on nykypäivän käsityöammatti

Keskustellessani eri ihmisten kanssa, olen viime aikoina joutunut useaan otteeseen avaamaan, mitä oikein tarkoitan data-analytiikalla.

Blog

Veden tehokas keittäminen muodostuu pienistä puroista

Lämmöntuotannossa pienissä alle 10 MW:n kattiloissa ei perinteisesti ole kiinnitetty suurta huomiota energiatehokkuuteen. Tämä ymmärrettävää,

Blog

Saimaannorpan ruokopesä -hankkeen kuulumiset

Elomaticin kuuttitiimin idea helposti rakennettavasta, ympäristöä säästävästä ja luonnonmateriaalista koostuvasta saimaannorpan keinopesästä osoitti lupaavia merkkejä,

Blog

Miksi kannattaa tehdä 3D ympäristöarviointi

Ympäristömyötäisellä tuotesuunnittelulla hallitaan ympäristövaikutuksia ja luodaan vastuullista liiketoimintaa. Tuotteen menestys edellyttää yhä enemmän elinkaariarvioinnin liittämistä

Blog

Virtauslaskenta lämmönvaihtimen suunnittelun työkaluna

Lämmönvaihtimia käytetään monissa eri kohteissa niin teollisuuslaitoksissa kuin kotitalouksissakin. Esimerkiksi kotoa löytyvä lämpöpatteri on eräs

Blog

Tuulikuorman ennustaminen virtauslaskennan avulla

Rakennusten tuulikuormituksen laskeminen on olennainen osa rakennusten suunnittelua. Tyypillisesti tuulikuorma lasketaan tietyn standardin, esim. Eurokoodin

Blog

Kuinka voidaan ennustaa savukaasujen leviämistä?

Uusia energiantuotantoyksiköitä suunnitellessa on kiinnitettävä yhä enemmän huomioita sen vaikutuksista lähiympäristöönsä. Osaltaan tähän velvoittaa jo

Blog

ISO 50001 järjestelmän vaikutus organisaatioiden energiatehokkuuden seurantaan

Vuonna 2012 voimaan tullut energiatehokkuusdirektiivi velvoittaa suuryrityksiä toteuttamaan pakollisia energiakatselmuksia neljän vuoden välein. Katselmusvelvoitteesta on

Blog

Meneekö lämpösi harakoille ja pilaako heikko ilmanvaihto tuotantosi laadun?

Tuotantotilojen lämmityksen ja ilmanvaihdon toimivuus vaikuttavat tuotannon tehokkuuteen, työturvallisuuden ja lopputuotteen laatuun. Kaiken tämän lisäksi

Blog

Uusia ulottuvuuksia hitsin pituudessa

Kuka jaksaa lukea pientä pränttiä täynnä olevia piirustuksia, joista ei meinaa saada selvää kuvaa mitä

Blog

Hitsin tunkeuma ja suunnittelija

Monet ovat kuulleet hitsauksessa muodostuvasta tunkeumasta. Tällä tarkoitetaan sitä osaa hitsistä, mikä on tunkeutunut perusaineen

Blog

Saimaannorpan ensimmäiset ruokopesät rakennettu Saimaalle

Saimaan Haukivedelle rakennettiin 16.1.2017 ensimmäiset kaksi järviruokopesää saimaannorpille. Ruokolyhteiden kuljetus auto- ja moottorikelkkakyydillä ja pesien

Blog

Mikä ihmeen painehäviö?

Kuvitellaan tilanne, että yöllä on satanut puoli metriä lunta. Kuinka kivuttomasti työmatka sujuu, riippuu vahvasti siitä,

Blog

Haluatko kehittyä MM-tason yritykseksi?

Katsellessani toissa viikonloppuna Tour-de Skin:n lopputuloksia, päädyin mielessäni pohtimaan, että kuinkahan moni tuleviin Lahden MM-kisoihin

Blog

TOP-3 väärin käytettyä hitsausmerkkiä

Suunnittelijat merkitsevät hitsimerkkejä piirustuksiin. Muutamat merkit ovat varsin luovassa käytössä tai niiden standardin mukainen merkitys

Blog

Tuloksen tekeminen on helppoa?

Taas on se aika vuodesta, jolloin tuloksesta vastaavat näkevät menneen vuoden onnistumisensa ja saavat johdolta

Blog

Jussin elämää kilpailukykyvaatimusten suossa

“Alussa olivat suo, kuokka ja Jussi”- lausahdus aloittaa Väinö Linnan romaanitrilogian ”Täällä Pohjantähden alla”. Tämä

Blog

Make data-analysis great again

Siinä se oli muutamia viikkoja sitten teksti TV:n pääsivulla luki: ”Trump johtaa selvästi”. Eihän tässä

Blog

Bioenergiaa kestävästi ja kannattavasti?

Tampereella lokakuun lopussa järjestetyt Energia 2016 -messut tarjosivat monipuolisen kattauksen energia-alan toimijoita sekä ajankohtaisia teemoja.

Blog

Miten hoitaa laitoshankkeet luotettavasti maaliin asti? – Askelmerkit sujuvaan toteutukseen

Hyvin toteutettu laitoshanke on kokonaisuudessaan vaativa ja monivaiheinen prosessi, jonka asiantuntevaan läpivientiin kannattaa panostaa. Laitoshankkeen toteutus

Blog

Paranna palvelusi vaikuttavuutta

Innovaatioita vai digitalisaatiota Innovointi on ajattelutapa, että asiat voidaan tehdä paremmin. Parhaimmillaan innovaatiotaito on luoda radikaaleja liiketoimintamalleja,

Blog

Kuinka haet ja saat innovaatiosetelin

Oletko jo tutustunut Tekesin lokakuun alussa lanseeraamaan Innovaatioseteliin? Sen avulla voit hankkia tuotteesi tai palvelusi

Blog

Muutoksen kynnyksellä – kiertotalous mahdollisuutena

Tampereella lokakuun lopussa järjestettävät Energiamessut lähestyvät. Messuilla on mukana suuri joukko energia-alan asiantuntijoita Elomatic mukaan

Blog

Musta laatikko

Miten data-analyysi, energiatehokkuus ja lentokoneen mustat laatikot liittyvät toisiinsa? Havainnollinen esimerkki data-analyysin käytännön toteutuksesta on

Blog

Lisääntynyt liikenne – uhka vai mahdollisuus?

Teollinen vallankumous on tarkoittanut sitä, että ihmiset ja tavarat ovat alkaneet liikkua yhä enemmän. Liikenne

Blog

Mitä data-analyysi on?

Mittaustiedonkeruu ja informaation jalostaminen on noussut viime vuosina eräänlaiseksi ”hype”-aiheeksi, jossa kaikki haluavat olla mukana.

Blog

Saimaannorpan ruokopesät Saimaalle

Viitaten aikaisempaan blogikirjoitukseen Tuusulanjärvelle toteutetun testipesän hyvät kokemukset ovat tuottaneet toivottua jatkoa. Tulevana talvena toteutetaan Saimaalle

Blog

Puhdas Vallisaari -innovaatiokilpailussa jaettu 1. sija Virgin Island -ehdotuksella.

Elomatic Oy ja Gaia Consulting Oy on tiiminä sijoittunut Puhdas Vallisaari -innovaatiokilpailussa jaetulle ensimmäiselle sijalle Virgin

Blog

Simuloi sopivat olosuhteet

Useissa laitteissa, koneissa tai tuotantoprosesseissa toiminta perustuu ilmavirtauksiin. Tätä ei välttämättä tule ajatelleeksi silloin kuin

Blog

Tuotekehityskoulua Tehtaanpuiston yläasteen kanssa

Saimme olla Helsingin Tehtaanpuiston yläasteen kuvataiteen ja käsityön kurssilaisille pitämässä tuotekehityskoulua. Oppilaille edellä mainittu kurssi tukee yrittäjyyskasvatusta

Blog

Varaudu pahan päivän varalle ja simuloi

Tänä päivänä alati kasvava tietokonekapasiteetti mahdollistaa hyvin monenlaisten ja monimutkaisten asioiden tutkimisen mallintamalla. Mallinnusta käyttäen

Blog

Ennakoi riskit – vältä vahingot

Maailmalla toimii sankoin joukoin erilaisia tehtaita ja tuotantolaitoksia, joissa tuotetaan energiaa, teollisuuden raaka-aineita, komponentteja, koneita

Blog

Digitalisaatio murskaa rakenteita, ennakoi vaikuttavuus

Digitalisaatio on ympärillämme halusimmepa me sitä tai ei. Digitalisaatiota lähestytään ja siitä puhutaan eri tavoin.

Blog

Tuottavuus ei tule kello kaulassa

Tämän hetken kuumimpia puheenaiheita on Suomen kilpailukyvyn nosto. On ehdotettu työajan pidennyksiä, lomarahojen vähennyksiä ja

Blog

KEINOPESÄ SAIMAANNORPALLE JÄRVIRUO´OSTA

Saimaannorppa on yksi harvinaisimmista norppalajeista ja äärimmäisen uhanalainen, sillä niitä arvioidaan olevan nykyisin noin 320.

Blog

Tehokasta tuotekehitystä niukoilla resursseilla

Se joka pystyy kehittämään tuotteitaan ja palveluitaan myös taloudellisesti niukkoina aikoina on vahvoilla kilpailussa aina.

Blog

Kuinka ratkaiset asiakkaasi ongelman

Resurssiajattelun avulla ongelmat pyritään ratkaisemaan hyödyntäen systeemissä tai sen lähiympäristössä olevia tai helposti saatavilla olevia,

Blog

Tee tuotekehitys­tiimistäsi oma startup

Tuotekehitystiimit ovat ajassamme ristiriitaisissa tunteissa ja tiimeiltä odotetaan paljon. Ajassamme olevat trendit ja erilaiset työn

Blog

Miten käyttäjän polku määritellään?

Kun tuotteen tai palvelun käyttäjän polku tunnetaan, voidaan vaikuttaa polulla oleviin kriittisiin pisteisiin ja siten

Blog

Asiakaspalautteesta asiakaskokemuksen kehittämiseen

Asiakaspalautetta kerätään nyt enemmän kuin koskaan. Palautteen antaminen on pyritty tekemään helpoksi ja miellyttäväksi. Asiakas- ja

Blog

Käyttäjäkokemus suunnittelussa

Nyt tarvitaan lumilinkoa! Millaista? Piipahdin keskustelupalstalla lukemassa millainen on hyvä lumilinko. Käyttöominaisuuksien lisäksi pohdittiin mm. säilytystä

Blog

Huolehdi vanhoista asiakkaistasi – ota avuksesi asiakaspalaute

”Menetetty asiakkuus tulee kalliiksi, koska uuden asiakkaan hankinta on paljon kalliimpaa kuin vanhan asiakkuuden säilyttäminen.”

Blog

Positiivinen asiakaskokemus kasvattaa näkyvyyttä

Positiivisen kokemuksen myötä yritys ja tuote saavat bisnestä palvelevaa medianäkyvyyttä ilman, että siitä pitäisi erikseen

Blog

Käyttäjäkokemus muodostuu käyttäjän polulla

Kun käyttäjäkokemusta ja asiakaskokemusta halutaan kehittää kokonaisvaltaisesti, on tunnettava ne kohtaamispisteet käyttäjän ja asiakkaan polulla,

Blog

Kuinka otan asiakkuuden elinkaaren haltuun?

  Asiakkuuden elinkaaresta huolehtiminen on kaikkein paras tapa huolehtia liiketoiminnan kasvusta. Asiakkaan matkan alussa onnistuminen

Blog

Näin asiakaskokemukseen panostaminen maksaa itsensä takaisin

Asiakas- ja käyttäjäkokemuksen huomioiminen on tärkeää, jos haluat, että asiakkuuden elinkaari jatkuu mahdollisimman pitkään. Niissä

Blog

Tee tuotteestasi parempi – uskalla myöntää virheet

Käyttäjien palaute on negatiivista, uusia asiakkaita ei tule toivotulla tahdilla. Onkohan myyjissä jotakin vikaa, kun

Blog

Ratkaise arkinen ongelma – kevennät käyttäjän kuormaa!

Helsinkiin rakenteilla oleva asuinkerrostalo, jossa on mm. aulapalvelut asukkaille ja kauppakeskus alakerroksissa, näyttää saavan suuren

Blog

Käyttäjätieto palvelemaan käyttäjää

Professori Eric von Hippel on tutkinut tapoja, joiden avulla käyttäjätietoa on mahdollista saada suunnittelijoiden ja valmistajien

Blog

Mitä tapahtui UX-vuonna 2015?

Vuoden 2014 lopulla UX-magazine kartoitti UX:n liittyviä ennusteita vuodelle 2015. Tässä muutamia toteutuneita ennusteita: Kuten

Blog

Terveydenhuollon laitteiden lähtökohtana laatu ja toimintavarmuus

Jokainen meistä on jossakin vaiheessa ollut tai tulee olemaan terveydenhuollon palveluiden piirissä. Oletusarvona on hoitoon

Blog

Suunnittelijoiden toivelista on aivan mahdoton!

Oletko toivonut Joulupukilta käyttäjäkokemusta erillispaketista ensi vuoden tuoteprojektiin? Mission Impossible! Käyttäjäkokemus ei ole tuotteeseen päälle

Blog

Hallitsetko empatian?

Hannu Mattinen on kirjoittanut kirjan asiakkuusosaamisesta sekä blogitekstejä asiakasempatiasta. Hänen mukaansa suurin markkinoijia erottava tekijä

Blog

Optimointi 3D printtaamalla kääntää perinteisen valmistamisen päälaelleen

Kolmiulotteinen tulostus on virtuaalisen mallin tuotteistamista fyysiseksi esineeksi 3D-tulostimen avulla. Tulostimessa voidaan käyttää materiaaleina esimerkiksi

Blog

Mitä yhteistä on kielenkääntäjällä ja käyttöliittymällä?

Kieli– ja kulttuurieroista johtuen toistemme ymmärtäminen kohtaamistilanteissa ei aina suju edes välttävästi, saati sitten hyvin.

Blog

Älä tee taikatemppua, tee palvelus

Älä tee taikatemppua, tee palvelus! Taikurit hyödyntävät ihmiselle tyypillisiä tiedonkäsittelyyn ja havaitsemiseen liittyviä ominaisuuksia silmänkääntötempuissaan.

Blog

Terveydenhuollon laitteen markkinoille saattaminen

Nuorella yrityksellä on tuoteidea, suunnittelu- tai jopa protovaiheessa oleva tuote. Tuoteidean lähtökohtana on wellness- tai terveydenhuollossa

Blog

Asiakkuusajattelu on johtamisen tärkeä elementti

Asiakkaalle annetaan houkuttelevia lupauksia ja lunastetaan lupaukset. Tämä on markkinoinnin perusajatus. Onnistuminen asiakastyössä vaatii asiakkaan

Blog

Älä takerru vanhaan muottiin

Joskus radiosta tulee niin hyvä biisi tai niin mielenkiintoinen keskustelu, että vaikka auto on jo

Blog

Rakenteiden väsyminen, vaikeaa vai ratkaistavissa?

“Rakenteiden väsymistä on hirvittävän vaikea selittää”, kertoo insinööriprikaatikenraali Kari Renko. HS 4.9.2015. Kommentti liittyy merivoimien

Blog

Suunniteltu turvalliseksi

Kuljetinhihna pysähtyy. Paikalle kutsutaan esimies, joka alkaa tutkia vikaa. Näyttöpaneelissa olevaa vikailmoitusta “virhe 467” ei

Blog

Positiivisella mielikuvalla on magneettinen vaikutus

Mielikuvat ja tunteet ovat osa käyttäjäkokemusta ja vaikuttavat siihen, haluammeko tietää tuotteesta lisää, kokeilla sitä,

Blog

Maailman käytettävyyspäivä – World Usability Day

Hyvää Maailman käytettävyyspäivää Sinulle! Tänään 12.11.2015 vietetään vuosittaista käytettävyyden teemapäivää, nyt jo kymmenettä kertaa. Eri

Blog

Käyttäjä ratkaisee tuotteesi elinmahdollisuudet

Edellisessä blogikirjoituksessani heitin ajatuksen tuotteiden kehittäjille, että tuotteen käyttäjärajapinta kannattaisi mallintaa ja käytettävyystestata jo aivan suunnittelun

Blog

Kuormittava (kassa)työ ja miten sitä kevennetään

Kassajonossa perjantai-iltapäivänä. Siellä on joku muukin minun lisäkseni. Kun ostokset siirtyvät hihnalla ja jono liikkuu,

Blog

Käytettävyyden edut – vakuuta työtoverisi

Edellisessä postauksessani kävin läpi, kuinka muuttaa hyvä käyttäjäkokemus myyntiargumenteiksi asiakkaalle. Tällä kertaa annan pari vinkkiä, kuinka

Blog

Käyttöliittymäsuunnittelu, näin käyttäjä sen tekisi

Oletko törmännyt tuunattuun käyttöliittymään? Kun kahvikuppi asetetaan kahviautomaatin väärän suuttimen alle riittävän monta kertaa, ilmestyy

Blog

Unohda tekniikka alussa, onnistu käytettävyydessä!

Oletko ajatellut, että voisit tehdä toiminnallisen käytettävyystestauksen suunniteltavalle tuotteelle jo ennen kuin tuote on konkreettisesti

Blog

Pato kalaportaana Vanhankaupunginkoskella

Helsingin kaupunginhallitus palautti 14.9.2015 kokouksessaan uuteen valmisteluun aloitteen, jossa esitetään Vanhankaupunginkosken länsihaaran sulkevan padon purkamista.

Blog

Asiakaslähtöinen ongelmanratkaisu

Asiakasymmärryksen merkitys ja aito kiinnostus ihmisestä ja heidän toiminnastaan ja tavoitteistaan on yrityksesi kannalta äärimmäisen

Blog

Erotu käytettävyydellä – myyntiargumentit asiakkaalle

Käytettävyyden muuttaminen myyntiargumenteiksi on haastavaa. Haastetta lisää vielä se, että käytettävyys on vielä jonkin verran

Blog

Hyvä käyttäjäkokemus on suunnittelijan vastuulla

Jos käyttäjä ei osaa käyttää jotakin tuotetta, onko suunnittelija tullut väärinymmärretyksi? Vai onko niin, että

Blog

Intuitiolla nopeammin ja tuloksekkaammin innovaatioita?

Intuition hyödyntämistä voi opetella ja oppia Ensimmäinen askel on uskaltaa hyväksyä sen käyttö (sisäisesti, menee

Copyright © 2020 – Elomatic, All rights reserved