Visions of Tomorrow – Engineered Today
Search

Intelligent Engineering

Blogit ja artikkelit

02/03/2023

Vihreä ammoniakki Suomesta – veden, tuulen ja maan synergiaa

Kirjoittanut Jussi Ylinen

Uusiutuvalla energialla tuotettu vihreän vedyn johdannainen vihreä ammoniakki voisi olla uusi energia- ja tulolähde Suomen kansantaloudelle. Sen avulla Suomi voisi irtaantua riippuvuudestaan ulkomaiseen maakaasuun, ja se voisi auttaa Suomea saavuttamaan omavaraisuuden maataloustuotannossa tai olla tulevaisuuden...

Lue lisää »
Artikkeli

Löydä lisää

Vuodet
Kategoriat
Avainsanat - Top 10
Käyttäjäkokemus
Tuotekehitys
Energiatehokkuus
Innovaatio
Suunnittelu
komposiitti
komposiittirakenne
CFD
Käytettävyys
Data-analytiikka
Näytä lisää avainsanoja +
3D-tulostus
ajanhallinta
älykäs ohjaaminen
ammatit
ammoniakki
aramidikuitu
arvoketju
Asiakaskokemus
Asiakaslähtöisyys
Bioenergia
Biojäte
Biokaasu
biokaasuhanke
biomateriaali
biopolttoaineet
Biotuote
brownfield
cad
CFD
Cleantech
Composite
Data-analytiikka
Digitaalinen kaksonen
Digital Twin
Digitalisaatio
DREAMS-projekti
Elinkaari
elinkaariarviointi
elintarviketeollisuus
energia
energia-auditointi
energiajärjestelmä
energiakatselmus
energiakriisi
energiamurros
energian säästö
energianlähde
energiantuotanto
Energiatehokkuus
energiateollisuus
energiatulevaisuus
energiatuotanto
energiavarmuus
Ennakointi
EPCM-projekti
Ergonomia
Häiriö
hiilidioksidipäästöt
Hiilijalanjälki
hiilikuitu
hiilikuitukangas
hiilikuitutouvi
hiilineutraalius
Hitsatut rakenteet
hitsausmerkinnät
hukkalämmön talteenotto
hukkalämpö
ideointi
Ilmasto
Ilmastonmuutos
Innovaatio
innovaatioseteli
Investoinnit
Investointiprojekti
iot
ISO 50001
Järviruoko
Jatkuvuudenhallinta
johtaminen
karbamointi
kasvu
Kaukolämpö
kaukolämpöverkko
Kaupungit
Käytettävyys
Käytettävyystestaus
käyttäjäkeskeinen suunnittelu
Käyttäjäkokemus
Käyttöliittymä
Keinopesä
kestävä kehitys
Kestävyys
Kevytrakenne
Kiertotalous
Kilpailukyky
komponenttipula
komposiitti
komposiittirakenne
komposiittirakenteen muotti
konelinjaston kehittäminen
konsultointi
koordinaatisto
kulutusjousto
Kunnat
Kunnossapito
Kustannusten minimointi
laitossuunnittelu
lämpöpumppulaitos
lämpöpumput
lannoitteet
lasikuitu
lean
Levypuristin
Liikenne
liiketoiminnan kehitys
liiketoiminta
liiketoimintamahdollisuudet
liitos
liitosmenetelmät
Lujuuslaskenta
Luonnonsuojelu
maatalous
materiaaliauditointi
materiaalitehokkuus
Medical
Metsäenergia
metsäteollisuus
mittaaminen ja seuranta
muotin valmistaminen
muotti
muutossuunnittelu
MVP
Myynti
Norpanpesä
omavaraisuus
Ongelmanratkaisu
Optimointi
pakkausmateriaali
polttaminen
PREPREG-laminointi
PREPREG-materiaalit
profiilirakenteet
profiirakenne
projektinjohto
prosessien ohjaaminen
prosessin optimointi
prosessiteollisuus
Protomalli
puhallin
puomirakenne
puskurikapasiteetti
Rakentaminen
ravikärry
Regulaatio
resilienssi
Resin Transfer Molding
Resurssitehokkuus
Riskit
RTM
sähköistyminen
sähkökatkot
Saimaannorppa
Savukaasujen leviäminen
selluloosakalvo
siipi
simulointi
skaalaaminen
skannaus
skenaariot
SMC - Sheet Molding Compound
Startup
Suomi
Suunnittelu
Taksonomia
Tapahtumapohjainen simulointi
Tehokkuus
tehostaminen
Tekninen laskenta
tekstiiliteollisuus
Teollinen internet
teollisuus
Terveydenhuolto
Terveysteknologia
testaus
Tiedolla johtaminen
tilasuunnittelu
Toimintavarmuus
Triz
tuotannon tehostaminen
tuotannonkehitys
Tuotekehittys
Tuotekehitys
Tuotekehityskoulu
tuotesuunnittelu
turvallisuus
tuulivoima
Työhyvinvointi
uusiutuva energia
Vallisaari
valmistus
valvomo
valvomon suunnittelu
valvomotyöskentely
vedenkäsittey
vesianalyysi
vety
vetytalous
vihreä ammoniakki
vihreä polttoaine
Vihreä siirtymä
virtaus
virtauslaskenta
voimalaitos
VTT
WAAM-tulostus
Löydä
2/2022
Top Engineer

Energiakriisi vai kasvukipuja?

Energiakriisiin esitetyt ratkaisukeinot ovat olleet tiedossa jo pitkään – nyt käsillä olevien haasteiden ratkaisuun tulisi

20/01/2023
Blog

Sähkökatkojen välttämiseen tarvitaan myös kotitalouksien osallistumista

Yritykset hyödyntävät jo kulutusjoustoa, jonka avulla sähkön käyttöä vähennetään hetkellisesti silloin, kun sähköstä on pulaa

Artikkeli

Hukkalämpö talteen savukaasulauhduttimella – Elomatic toimi Valion avainkumppanina Lapinlahden tehtaalla

Valion Lapinlahden tehtaalla Pohjois-Savossa maitojauheiden kuivatukseen ja juuston keittämiseen menee paljon lämpöenergiaa. Uudella savukaasulauhduttimella tehtaan

22/11/2022
Blog

Kuinka varmistamme teollisuuden resilienssin tulevana talvena?

Meneillään oleva energiakriisi on pakottanut meidät miettimään, kuinka turvaamme kriittisen infrastruktuurin ja tuotantotoiminnan. Konkreettisia toimia

Artikkeli

Tekstiilijätteestä uutta kuitua – Elomatic auttaa Infinited Fiber Companya sen tärkeässä missiossa

Infinited Fiber Companyn teknologia on maailmanlaajuisesti ainutlaatuista. Sen ansiosta roskiin menossa olleet tekstiilit pystytään muuntamaan

Artikkeli

Elomatic auttoi VTT:tä skaalaamaan biopohjaisen ratkaisun pakkausmuovien tilalle

VTT:n kehittämä läpinäkyvä selluloosakalvo on ilmastoystävällisempi ratkaisu muovin tilalle. Sen avulla selätetään monta muoviin liittyvää

1/2022
Top Engineer

Vihreä ammoniakki – ratkaisu ilmastonmuutoksen torjuntaan?

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa vastaan vaikutti Euroopan energiakehitykseen enemmän kuin monikaan osasi odottaa. Siksi vihreää vetytaloutta koskevien

Artikkeli

Vaasan Sähkö tilasi Elomaticilta tulevaisuuden lämpöpumppulaitoksen suunnittelun ja projektinjohdon

Vaasan Sähkö rakennuttaa Påttin jätevedenpuhdistamon yhteyteen laitoksen, joka ottaa talteen hukkalämpöä puhdistetusta jätevedestä. Lämpö ohjataan

1/2022
Top Engineer

Millä tasolla energiavarmuutemme on?

Kestävän sähkön tarve kasvaa päivä päivältä samalla kun etsimme tietä ulos fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Vähähiilisen

11/08/2022
Blog

Teollisuuden sähköistyminen on tie hiilineutraaliuteen

Teollisuuden sähköistyminen on tärkeä elementti kasvihuonepäästöjen vähentämisessä, ja lämpöpumppujen rooli on tässä kehityksessä keskeinen. Erityisen

1/2022
Top Engineer

Polttamisen lopettaminen – onnellinen loppu?

Meillä on monia syitä muuttaa energian kulutustapojamme ja korvata fossiiliset polttoaineet. Vaihtoehtoisillakin energialähteillä on kuitenkin

1/2022
Top Engineer

Nopeasti kehittyvä 3D-tulostus on yksi ratkaisu komponenttipulaan

3D-tulostus on teknologiana nuori ja melko tuntematon, minkä takia sitä ei vielä hyödynnetä täysimääräisesti. Menetelmä

1/2022
Top Engineer

Biokaasu on ilmastoystävällinen ratkaisu, jota Suomi nyt tarvitsee

Ukrainan sota on ajanut meidät tilanteeseen, jossa venäläisestä maakaasusta pitäisi päästä nopeasti irtaantumaan. Helpoiten kestävä

Top Engineer

Miten biokaasuhankkeiden kannattavuutta voi parantaa?

Biokaasuhankkeiden kannattavuuden parantamiseksi on tärkeä kehittää koko tuotantoarvoketjua. Lopputuote pitää saada käyttötarpeen kannalta riittävään jalostusasteeseen

31/03/2022
Blog

Vihreä siirtymäloikka

Venäjän aggressiivinen käyttäytyminen Ukrainaa vastaan koettelee rajusti Eurooppaa ja koko maailmaa. Se ajaa Suomenkin irtautumaan

14/01/2022
Blog

Energiavuosi 2021

Vuoden vaihtuessa seuraavaan on aina hyvä palautella mieleen, mitä mennyt vuosi sisälsi ja mitä uutta

23/11/2021
Blog

Energiaa ei muisteta arvostaa tarpeeksi – energiamurroksen keskellä

Energiaa ei muisteta arvostaa tarpeeksi – energiamurroksen keskellä Viime aikoina julkisuudessa on ollut paljon keskustelua

01/09/2021
Blog

Skenaarioita digitaalisen kaksosen tulevaisuudesta 2026

Skenaariotyöskentelyssä arvioidaan tietyn asian kehitykseen vaikuttavien tekijöiden vaikutusta ja todennäköisyyttä, joiden perusteella muodostetaan vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvauksia.

25/08/2021
Blog

Digitaalisen kaksosen hyödyt ja käyttökohteet

Digitaalinen kaksonen on houkutteleva investointi, koska sen avulla yritys voi saavuttaa sekä kustannussäästöjä että tuoda

18/08/2021
Blog

Kunnat ja kaupungit ratkaisemassa ilmastokriisiä

Työkaluja kunnille ja kaupungeille ilmastokriisissä Kuluneena kesänä ilmastonmuutoksen erinäiset vaikutukset tulivat lähemmäksi myös meidän arkeamme

16/08/2021
Blog

Digitaalinen kaksonen – digital twin

Digitaalisen kaksosen (Digital twin) konseptin esitti ensimmäisenä tohtori Michael Grieves vuonna 2003 tuotetiedonhallinnan luennollaan Michiganin

26/07/2021
Blog

Ajanhallinta on keskeinen tekijä tulevaisuuden energiajärjestelmissä

Stephen Hawking on käynyt kirjassaan Ajan lyhyt historia, läpi maailmankaikkeutemme kehitystä ja kuinka aika on

15/07/2021
Blog

Sektori-integraatio, miksi se vaatii keskustelua eri toimijoiden välillä?

Energia-ala ja teollisuus ovat nyt ja tulevaisuudessa ennennäkemättömän muutoksen kourissa, kun koko yhteiskunta suuntaa kohti

01/07/2021
Blog

Elintarviketeollisuuden sivuvirroista tekoihin

Sivuvirtojen hyödyntämisen haasteet ja mahdollisuudet Joko jäte- ja sivuvirtojen hyödyntäminen on saatu uuteen vauhtiin ja

08/12/2020
Blog

Tavoitteena toimiva, tehokas ja turvallinen työtila – uusi valvomo Boliden Kokkolan sinkkivalimolle

Boliden Kokkolan sinkkivalimoon on valmistunut uusi valvomotila, joka otettiin käyttöön marraskuun puolivälissä. Valvomon suunnittelussa haluttiin

Video

Virtauslaskenta (CFD) suunnittelun tueksi

 Säästät ajassa jopa 80% ja kustannuksissa jopa 60% käyttämällä virtauslaskentaa suunnittelun tukena. Voit säästää

28/08/2020
Blog

Varautuminen on osa vastuullista liiketoimintaa

”Yöpöydällä oleva kirja putoaa kolisten lattialle, kun haparoin kohti yöpöydällään olevaa puhelinta, koittaen samalla pohtia,

30/06/2020
Blog

Raakavesianalyysi – Voimalaitoshankkeiden usein unohdettu lähtötieto

Vesianalyysi on tärkein lähtötieto uutta vedenkäsittelylaitosta suunnitellessa ja se vaikuttaa niin laitevalintoihin kuin laitteiden mitoitukseenkin.

09/06/2020
Blog

Energiakatselmuksilla kohti hiilineutraalia toimintaa

Olemme toteuttaneet viimeisen kolmen vuoden aikana 41 energiakatselmusprojektia. Näistä kaksi on toteutettu ulkomailla oleviin kohteisiin.

28/05/2020
Blog

Tulevaisuus on muutoksenhallintaa 

Tämä on jatko-osa nro 4 aiemmin julkaistuun blogiin Tuloksiin hallituilla ja suunnitelluilla investoinneilla. Tutustuessani uuteen

21/05/2020
Blog

Tuloksiin hallituilla ja suunnitelluilla investoinneilla

Tämä on jatko-osa nro 3 aiemmin julkaistuun blogiin Energiatehokkuus täytyy tuoda näkyväksi Arjen turvallisuustyötä voidaan

14/05/2020
Blog

Energiatehokkuus täytyy tuoda näkyväksi – Viestintä tärkeässä roolissa

Tämä on jatko-osa nro 2 aiemmin julkaistulle blogille Turvallisuusjohtamisesta mallia energiatehokkuustyöhön Energiatehokkuus  teollisessa ympäristössä on varsin haastava

08/05/2020
Blog

Turvallisuusjohtamisesta mallia energiatehokkuustyöhön

Törmäsin ensimmäisen kerran otsikon ajatukseen jo useampi vuosi sitten, kun keskustelin suuresti arvostamani energia-osaajan SSAB:n energiapäällikön, Mikko Lepistön,

08/05/2020
Blog

Oikean koordinaatiston määrittely on kaiken A ja O

Laserskannauksessa oikean koordinaatiston määrittely on kaiken A ja O – koordinaatistomuutokset ovat kalliita ja työläitä

03/04/2020
Blog

Energiasuunnittelija murroksen mahdollistajana

Meneillään oleva energiamurros luo aivan uudenlaisia haasteita niin energiayhtiöille kuin teollisille toimijoille. Tämä haastaa myös suunnittelu- ja

10/01/2020
Blog

3 syytä käyttää laserskannausta muutossuunnittelussa

Suunnittelutyön osuus voi olla jopa 16-20 % brownfield-projektien kokonaiskuluista, kun uutta rakennettaessa sama osuus on

23/12/2019
Blog

Laserskannaus vauhdittaa suunnittelutyötä – projektin neljä vaihetta

Perinteisiin mittausmenetelmiin verrattuna laserskannaus on nopea keino saada tarkka ja kattava mittausaineisto suunnitteluprojektin tueksi. Nopeasti

10/06/2019
Blog

Uudet norpanpesät testissä

Elomaticin kuuttitiimi on ollut  mukana  suunnittelemassa ja toteuttamassa ratkaisuja, joilla turvataan saimaannorpan pesintää lumettomissa ja

01/02/2019
Blog

Näin parannat energiatehokkuutta

Kokonaisvaltainen energiakatselmus antaa hyvän kokonaiskuvan teollisuuslaitoksen energiankäytön jakaantumisesta ja suuruusluokista. Tyypillisesti tällainen katselmus pohjautuu kuitenkin

21/12/2018
Blog

Neljä ideaa tehokkaampaan ideointiin

Joillakin yrityksillä on niin paljon ideoita ideapankissa, että määrä koetaan liian suureksi. Ideoita ei kyetä

16/10/2018
Blog

Energiakatselmus­myyttejä, totta vai tarua?

Ennätyksellisen kuuman kesän jälkeen keskusteluissa nousee esiin tasaisesti ilmastonmuutos ja sen vaikutukset ihmisten arkeen. Pitkä

26/09/2018
Blog

Vaativa valvomotyöskentely ansaitsee asianmukaiset puitteet

Työ valvomossa vaatii tarkkaavaisuutta ja keskittymiskykyä. Hyvin toteutettu työympäristö sekä tehtävän suorittamista tukevat järjestelmät ja

10/07/2018
Blog

Poralaitteen väsytystestilaitteen suunnittelucase

Sandvik Mining and Construction Oy ja Elomatic Oy suunnittelivat yhdessä poralaitteen puomin väsytystestilaitteen. Sandvik Mining

16/04/2018
Blog

Pullonkauloja ja haasteita energiatehokkuusdatan jalostamisessa

Tällä hetkellä puhutaan paljon koneoppimisesta ja tekoälystä, mutta ikävä kyllä teollisuuslaitosten kentän tasolla eräät asia

06/04/2018
Blog

Kuinka varaudut tuotannon häiriöihin

Prosessissa tapahtuvat tuotannon häiriöt ovat väistämättömiä ja niiden aikana kone on pois käytöstä. Tyypillisiä häiriötekijöitä

30/03/2018
Blog

Komposiittiset puomirakenteet ja testi

Nopeasti kaukana painopisteestä liikkuvat puomirakenteet ovat erinomainen sovelluskohde komposiittimateriaaleille. Hiilikuitutuotteet ovat tyypillisesti neljä kertaa kevyempiä

23/03/2018
Blog

Hiilikuitukomposiitti ravikärryn materiaalina

Urheiluvälineteollisuus on perinteisesti ollut aktiivinen hiilikuidun ominaisuuksien aktiivinen hyödyntäjä.  Jokainen ylimääräinen gramma pitää saada välineistä

21/03/2018
Blog

Pumppausjärjestelmissä muhii iso säästöpotentiaali

Pumppaus- ja puhallinsovellusten osuus teollisuuden sähkönkulutuksesta on noin 70 %. Olemassa olevien tehtaiden pumppausjärjestelmien tehokkuuksia

16/03/2018
Blog

Komposiittirakenteet ja RTM-Puristin

RTM on lyhenne sanoista Resin Transfer Molding. RTM on suljetun muotin menetelmä, jolle on tyypillistä

09/03/2018
Blog

SMC -Sheet Molding Compound ja SMC-osien valmistus

SMC on lyhenne sanoista Sheet Mould Compound.  SMC menetelmälle on tyypillistä kohtalaisen nopea alle 10

02/03/2018
Blog

Muotit Komposiittirakenteiden valmistuksessa

Perehdy komposiittirakenteiden valmistuksessa käytettäviin muotteihin. Videolla CSI:n Jani esittelee muotteja. Videolta saat vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

23/02/2018
Blog

Komposiittilevyjen valmistus levypuristimella

Levypuristinta käytetään komposiittilevyjen jatkuvatoimiseen valmistukseen. Puristin on tietokoneohjattu ja toimii tarvittaessa täysin automaattisesti. Videolla CSI:n

16/02/2018
Blog

PREPREG-materiaalit ja -laminointi

Prepeg-laminoinnilla saadaan valmistettua kaikkein lujin, kestävin ja ominaisuuksiltaan paras hiilikuitutuote. Menetelmässä käytetään yksipuolisia metalli- tai

15/02/2018
Blog

Kuusi saimaannorpan ruokopesää Haukivedelle

Viime talvena Tuusulanjärveltä talkoovoimin kerätyistä ruokolyhteistä rakennettiin helmikuun alussa kuusi ruokopesää Haukivedelle. Pesät ovat jatkoa

09/02/2018
Blog

Hiilikuitutouvit ja hiilikuitukankaat

Touvit ovat kierteettömiä hiilikuitukimppuja. Niitä käytetään sellaisenaan muovien lujittamiseen tai yhdensuuntaisvahvikkeina muissa lujitemuovituotteissa esimerkiksi RTM-rakenteissa.

02/02/2018
Blog

Lasikuitukomposiitti teollisuuspuhaltimen siipi

Komposiittikappaleita suunniteltaessa on tärkeä tuntea hyvin materiaalien ominaisuudet ja valmistustekniikoiden mahdollisuudet. Elomaticilla ja CSI:llä on

26/01/2018
Blog

Kuitumateriaalit komposiittirakenteissa

Hiilikuitupunokset – letkut tai nauhat on punottu yhdestä loimesta ”palmikoimalla”. Punoksia käytetään tuotteissa, joissa edellytetään

19/01/2018
Blog

Hiilikuiturakenteinen robotin hiontapää

JOT Automation Oy:n (nykyisin Flexmill Oy) valmistamassa hiontarobotissa käytetään hyväksi hiontapään momentin mittausta liikkeiden ohjauksessa.

12/01/2018
Blog

Elomatic ja CSI tarjoavat yhdessä optimaalisia komposiittirakenne-ratkaisuja

Maailmanlaajuisesti toimiva konsultti- ja insinööritoimisto, alansa johtaviin toimijoihin Euroopassa kuuluva, Elomatic Oy ( www.elomatic.com )

18/12/2017
Blog

Data-analyytikko on nykypäivän käsityöammatti

Keskustellessani eri ihmisten kanssa, olen viime aikoina joutunut useaan otteeseen avaamaan, mitä oikein tarkoitan data-analytiikalla.

18/12/2017
Blog

Veden tehokas keittäminen muodostuu pienistä puroista

Lämmöntuotannossa pienissä alle 10 MW:n kattiloissa ei perinteisesti ole kiinnitetty suurta huomiota energiatehokkuuteen. Tämä ymmärrettävää,

24/10/2017
Blog

Saimaannorpan ruokopesä -hankkeen kuulumiset

Elomaticin kuuttitiimin idea helposti rakennettavasta, ympäristöä säästävästä ja luonnonmateriaalista koostuvasta saimaannorpan keinopesästä osoitti lupaavia merkkejä,

15/09/2017
Blog

Miksi kannattaa tehdä 3D ympäristöarviointi

Ympäristömyötäisellä tuotesuunnittelulla hallitaan ympäristövaikutuksia ja luodaan vastuullista liiketoimintaa. Tuotteen menestys edellyttää yhä enemmän elinkaariarvioinnin liittämistä

08/09/2017
Blog

Virtauslaskenta lämmönvaihtimen suunnittelun työkaluna

Lämmönvaihtimia käytetään monissa eri kohteissa niin teollisuuslaitoksissa kuin kotitalouksissakin. Esimerkiksi kotoa löytyvä lämpöpatteri on eräs

04/08/2017
Blog

Tuulikuorman ennustaminen virtauslaskennan avulla

Rakennusten tuulikuormituksen laskeminen on olennainen osa rakennusten suunnittelua. Tyypillisesti tuulikuorma lasketaan tietyn standardin, esim. Eurokoodin

07/06/2017
Blog

Kuinka voidaan ennustaa savukaasujen leviämistä?

Uusia energiantuotantoyksiköitä suunnitellessa on kiinnitettävä yhä enemmän huomioita sen vaikutuksista lähiympäristöönsä. Osaltaan tähän velvoittaa jo

18/04/2017
Blog

ISO 50001 järjestelmän vaikutus organisaatioiden energiatehokkuuden seurantaan

Vuonna 2012 voimaan tullut energiatehokkuusdirektiivi velvoittaa suuryrityksiä toteuttamaan pakollisia energiakatselmuksia neljän vuoden välein. Katselmusvelvoitteesta on

06/03/2017
Blog

Meneekö lämpösi harakoille ja pilaako heikko ilmanvaihto tuotantosi laadun?

Tuotantotilojen lämmityksen ja ilmanvaihdon toimivuus vaikuttavat tuotannon tehokkuuteen, työturvallisuuden ja lopputuotteen laatuun. Kaiken tämän lisäksi

08/02/2017
Blog

Uusia ulottuvuuksia hitsin pituudessa

Kuka jaksaa lukea pientä pränttiä täynnä olevia piirustuksia, joista ei meinaa saada selvää kuvaa mitä

31/01/2017
Blog

Hitsin tunkeuma ja suunnittelija

Monet ovat kuulleet hitsauksessa muodostuvasta tunkeumasta. Tällä tarkoitetaan sitä osaa hitsistä, mikä on tunkeutunut perusaineen

24/01/2017
Blog

Saimaannorpan ensimmäiset ruokopesät rakennettu Saimaalle

Saimaan Haukivedelle rakennettiin 16.1.2017 ensimmäiset kaksi järviruokopesää saimaannorpille. Ruokolyhteiden kuljetus auto- ja moottorikelkkakyydillä ja pesien

24/01/2017
Blog

Mikä ihmeen painehäviö?

Kuvitellaan tilanne, että yöllä on satanut puoli metriä lunta. Kuinka kivuttomasti työmatka sujuu, riippuu vahvasti siitä,

19/01/2017
Blog

Haluatko kehittyä MM-tason yritykseksi?

Katsellessani toissa viikonloppuna Tour-de Skin:n lopputuloksia, päädyin mielessäni pohtimaan, että kuinkahan moni tuleviin Lahden MM-kisoihin

11/01/2017
Blog

TOP-3 väärin käytettyä hitsausmerkkiä

Suunnittelijat merkitsevät hitsimerkkejä piirustuksiin. Muutamat merkit ovat varsin luovassa käytössä tai niiden standardin mukainen merkitys

16/12/2016
Blog

Tuloksen tekeminen on helppoa?

Taas on se aika vuodesta, jolloin tuloksesta vastaavat näkevät menneen vuoden onnistumisensa ja saavat johdolta

14/12/2016
Blog

Jussin elämää kilpailukykyvaatimusten suossa

“Alussa olivat suo, kuokka ja Jussi”- lausahdus aloittaa Väinö Linnan romaanitrilogian ”Täällä Pohjantähden alla”. Tämä

02/12/2016
Blog

Make data-analysis great again

Siinä se oli muutamia viikkoja sitten teksti TV:n pääsivulla luki: ”Trump johtaa selvästi”. Eihän tässä

28/11/2016
Blog

Bioenergiaa kestävästi ja kannattavasti?

Tampereella lokakuun lopussa järjestetyt Energia 2016 -messut tarjosivat monipuolisen kattauksen energia-alan toimijoita sekä ajankohtaisia teemoja.

22/11/2016
Blog

Miten hoitaa laitoshankkeet luotettavasti maaliin asti? – Askelmerkit sujuvaan toteutukseen

Hyvin toteutettu laitoshanke on kokonaisuudessaan vaativa ja monivaiheinen prosessi, jonka asiantuntevaan läpivientiin kannattaa panostaa. Laitoshankkeen toteutus

01/11/2016
Blog

Paranna palvelusi vaikuttavuutta

Innovaatioita vai digitalisaatiota Innovointi on ajattelutapa, että asiat voidaan tehdä paremmin. Parhaimmillaan innovaatiotaito on luoda radikaaleja liiketoimintamalleja,

26/10/2016
Blog

Kuinka haet ja saat innovaatiosetelin

Oletko jo tutustunut Tekesin lokakuun alussa lanseeraamaan Innovaatioseteliin? Sen avulla voit hankkia tuotteesi tai palvelusi

19/10/2016
Blog

Muutoksen kynnyksellä – kiertotalous mahdollisuutena

Tampereella lokakuun lopussa järjestettävät Energiamessut lähestyvät. Messuilla on mukana suuri joukko energia-alan asiantuntijoita Elomatic mukaan

19/10/2016
Blog

Musta laatikko

Miten data-analyysi, energiatehokkuus ja lentokoneen mustat laatikot liittyvät toisiinsa? Havainnollinen esimerkki data-analyysin käytännön toteutuksesta on

05/10/2016
Blog

Lisääntynyt liikenne – uhka vai mahdollisuus?

Teollinen vallankumous on tarkoittanut sitä, että ihmiset ja tavarat ovat alkaneet liikkua yhä enemmän. Liikenne

28/09/2016
Blog

Mitä data-analyysi on?

Mittaustiedonkeruu ja informaation jalostaminen on noussut viime vuosina eräänlaiseksi ”hype”-aiheeksi, jossa kaikki haluavat olla mukana.

23/09/2016
Blog

Saimaannorpan ruokopesät Saimaalle

Viitaten aikaisempaan blogikirjoitukseen Tuusulanjärvelle toteutetun testipesän hyvät kokemukset ovat tuottaneet toivottua jatkoa. Tulevana talvena toteutetaan Saimaalle

05/09/2016
Blog

Puhdas Vallisaari -innovaatiokilpailussa jaettu 1. sija Virgin Island -ehdotuksella.

Elomatic Oy ja Gaia Consulting Oy on tiiminä sijoittunut Puhdas Vallisaari -innovaatiokilpailussa jaetulle ensimmäiselle sijalle Virgin

24/08/2016
Blog

Simuloi sopivat olosuhteet

Useissa laitteissa, koneissa tai tuotantoprosesseissa toiminta perustuu ilmavirtauksiin. Tätä ei välttämättä tule ajatelleeksi silloin kuin

07/07/2016
Blog

Tuotekehityskoulua Tehtaanpuiston yläasteen kanssa

Saimme olla Helsingin Tehtaanpuiston yläasteen kuvataiteen ja käsityön kurssilaisille pitämässä tuotekehityskoulua. Oppilaille edellä mainittu kurssi tukee yrittäjyyskasvatusta

06/07/2016
Blog

Varaudu pahan päivän varalle ja simuloi

Tänä päivänä alati kasvava tietokonekapasiteetti mahdollistaa hyvin monenlaisten ja monimutkaisten asioiden tutkimisen mallintamalla. Mallinnusta käyttäen

05/07/2016
Blog

Ennakoi riskit – vältä vahingot

Maailmalla toimii sankoin joukoin erilaisia tehtaita ja tuotantolaitoksia, joissa tuotetaan energiaa, teollisuuden raaka-aineita, komponentteja, koneita

30/06/2016
Blog

Digitalisaatio murskaa rakenteita, ennakoi vaikuttavuus

Digitalisaatio on ympärillämme halusimmepa me sitä tai ei. Digitalisaatiota lähestytään ja siitä puhutaan eri tavoin.

13/05/2016
Blog

Tuottavuus ei tule kello kaulassa

Tämän hetken kuumimpia puheenaiheita on Suomen kilpailukyvyn nosto. On ehdotettu työajan pidennyksiä, lomarahojen vähennyksiä ja

13/04/2016
Blog

KEINOPESÄ SAIMAANNORPALLE JÄRVIRUO´OSTA

Saimaannorppa on yksi harvinaisimmista norppalajeista ja äärimmäisen uhanalainen, sillä niitä arvioidaan olevan nykyisin noin 320.

08/04/2016
Blog

Tehokasta tuotekehitystä niukoilla resursseilla

Se joka pystyy kehittämään tuotteitaan ja palveluitaan myös taloudellisesti niukkoina aikoina on vahvoilla kilpailussa aina.

07/04/2016
Blog

Kuinka ratkaiset asiakkaasi ongelman

Resurssiajattelun avulla ongelmat pyritään ratkaisemaan hyödyntäen systeemissä tai sen lähiympäristössä olevia tai helposti saatavilla olevia,

07/04/2016
Blog

Tee tuotekehitys­tiimistäsi oma startup

Tuotekehitystiimit ovat ajassamme ristiriitaisissa tunteissa ja tiimeiltä odotetaan paljon. Ajassamme olevat trendit ja erilaiset työn

18/03/2016
Blog

Miten käyttäjän polku määritellään?

Kun tuotteen tai palvelun käyttäjän polku tunnetaan, voidaan vaikuttaa polulla oleviin kriittisiin pisteisiin ja siten

10/03/2016
Blog

Asiakaspalautteesta asiakaskokemuksen kehittämiseen

Asiakaspalautetta kerätään nyt enemmän kuin koskaan. Palautteen antaminen on pyritty tekemään helpoksi ja miellyttäväksi. Asiakas- ja

01/03/2016
Blog

Käyttäjäkokemus suunnittelussa

Nyt tarvitaan lumilinkoa! Millaista? Piipahdin keskustelupalstalla lukemassa millainen on hyvä lumilinko. Käyttöominaisuuksien lisäksi pohdittiin mm. säilytystä

25/02/2016
Blog

Huolehdi vanhoista asiakkaistasi – ota avuksesi asiakaspalaute

”Menetetty asiakkuus tulee kalliiksi, koska uuden asiakkaan hankinta on paljon kalliimpaa kuin vanhan asiakkuuden säilyttäminen.”

24/02/2016
Blog

Positiivinen asiakaskokemus kasvattaa näkyvyyttä

Positiivisen kokemuksen myötä yritys ja tuote saavat bisnestä palvelevaa medianäkyvyyttä ilman, että siitä pitäisi erikseen

22/02/2016
Blog

Käyttäjäkokemus muodostuu käyttäjän polulla

Kun käyttäjäkokemusta ja asiakaskokemusta halutaan kehittää kokonaisvaltaisesti, on tunnettava ne kohtaamispisteet käyttäjän ja asiakkaan polulla,

12/02/2016
Blog

Kuinka otan asiakkuuden elinkaaren haltuun?

  Asiakkuuden elinkaaresta huolehtiminen on kaikkein paras tapa huolehtia liiketoiminnan kasvusta. Asiakkaan matkan alussa onnistuminen

10/02/2016
Blog

Näin asiakaskokemukseen panostaminen maksaa itsensä takaisin

Asiakas- ja käyttäjäkokemuksen huomioiminen on tärkeää, jos haluat, että asiakkuuden elinkaari jatkuu mahdollisimman pitkään. Niissä

03/02/2016
Blog

Tee tuotteestasi parempi – uskalla myöntää virheet

Käyttäjien palaute on negatiivista, uusia asiakkaita ei tule toivotulla tahdilla. Onkohan myyjissä jotakin vikaa, kun

19/01/2016
Blog

Ratkaise arkinen ongelma – kevennät käyttäjän kuormaa!

Helsinkiin rakenteilla oleva asuinkerrostalo, jossa on mm. aulapalvelut asukkaille ja kauppakeskus alakerroksissa, näyttää saavan suuren

07/01/2016
Blog

Käyttäjätieto palvelemaan käyttäjää

Professori Eric von Hippel on tutkinut tapoja, joiden avulla käyttäjätietoa on mahdollista saada suunnittelijoiden ja valmistajien

30/12/2015
Blog

Mitä tapahtui UX-vuonna 2015?

Vuoden 2014 lopulla UX-magazine kartoitti UX:n liittyviä ennusteita vuodelle 2015. Tässä muutamia toteutuneita ennusteita: Kuten

18/12/2015
Blog

Terveydenhuollon laitteiden lähtökohtana laatu ja toimintavarmuus

Jokainen meistä on jossakin vaiheessa ollut tai tulee olemaan terveydenhuollon palveluiden piirissä. Oletusarvona on hoitoon

18/12/2015
Blog

Suunnittelijoiden toivelista on aivan mahdoton!

Oletko toivonut Joulupukilta käyttäjäkokemusta erillispaketista ensi vuoden tuoteprojektiin? Mission Impossible! Käyttäjäkokemus ei ole tuotteeseen päälle

16/12/2015
Blog

Hallitsetko empatian?

Hannu Mattinen on kirjoittanut kirjan asiakkuusosaamisesta sekä blogitekstejä asiakasempatiasta. Hänen mukaansa suurin markkinoijia erottava tekijä

16/12/2015
Blog

Optimointi 3D printtaamalla kääntää perinteisen valmistamisen päälaelleen

Kolmiulotteinen tulostus on virtuaalisen mallin tuotteistamista fyysiseksi esineeksi 3D-tulostimen avulla. Tulostimessa voidaan käyttää materiaaleina esimerkiksi

10/12/2015
Blog

Mitä yhteistä on kielenkääntäjällä ja käyttöliittymällä?

Kieli– ja kulttuurieroista johtuen toistemme ymmärtäminen kohtaamistilanteissa ei aina suju edes välttävästi, saati sitten hyvin.

03/12/2015
Blog

Älä tee taikatemppua, tee palvelus

Älä tee taikatemppua, tee palvelus! Taikurit hyödyntävät ihmiselle tyypillisiä tiedonkäsittelyyn ja havaitsemiseen liittyviä ominaisuuksia silmänkääntötempuissaan.

01/12/2015
Blog

Terveydenhuollon laitteen markkinoille saattaminen

Nuorella yrityksellä on tuoteidea, suunnittelu- tai jopa protovaiheessa oleva tuote. Tuoteidean lähtökohtana on wellness- tai terveydenhuollossa

27/11/2015
Blog

Asiakkuusajattelu on johtamisen tärkeä elementti

Asiakkaalle annetaan houkuttelevia lupauksia ja lunastetaan lupaukset. Tämä on markkinoinnin perusajatus. Onnistuminen asiakastyössä vaatii asiakkaan

26/11/2015
Blog

Älä takerru vanhaan muottiin

Joskus radiosta tulee niin hyvä biisi tai niin mielenkiintoinen keskustelu, että vaikka auto on jo

23/11/2015
Blog

Rakenteiden väsyminen, vaikeaa vai ratkaistavissa?

“Rakenteiden väsymistä on hirvittävän vaikea selittää”, kertoo insinööriprikaatikenraali Kari Renko. HS 4.9.2015. Kommentti liittyy merivoimien

19/11/2015
Blog

Suunniteltu turvalliseksi

Kuljetinhihna pysähtyy. Paikalle kutsutaan esimies, joka alkaa tutkia vikaa. Näyttöpaneelissa olevaa vikailmoitusta “virhe 467” ei

13/11/2015
Blog

Positiivisella mielikuvalla on magneettinen vaikutus

Mielikuvat ja tunteet ovat osa käyttäjäkokemusta ja vaikuttavat siihen, haluammeko tietää tuotteesta lisää, kokeilla sitä,

12/11/2015
Blog

Maailman käytettävyyspäivä – World Usability Day

Hyvää Maailman käytettävyyspäivää Sinulle! Tänään 12.11.2015 vietetään vuosittaista käytettävyyden teemapäivää, nyt jo kymmenettä kertaa. Eri

05/11/2015
Blog

Käyttäjä ratkaisee tuotteesi elinmahdollisuudet

Edellisessä blogikirjoituksessani heitin ajatuksen tuotteiden kehittäjille, että tuotteen käyttäjärajapinta kannattaisi mallintaa ja käytettävyystestata jo aivan suunnittelun

29/10/2015
Blog

Kuormittava (kassa)työ ja miten sitä kevennetään

Kassajonossa perjantai-iltapäivänä. Siellä on joku muukin minun lisäkseni. Kun ostokset siirtyvät hihnalla ja jono liikkuu,

23/10/2015
Blog

Käytettävyyden edut – vakuuta työtoverisi

Edellisessä postauksessani kävin läpi, kuinka muuttaa hyvä käyttäjäkokemus myyntiargumenteiksi asiakkaalle. Tällä kertaa annan pari vinkkiä, kuinka

20/10/2015
Blog

Käyttöliittymäsuunnittelu, näin käyttäjä sen tekisi

Oletko törmännyt tuunattuun käyttöliittymään? Kun kahvikuppi asetetaan kahviautomaatin väärän suuttimen alle riittävän monta kertaa, ilmestyy

16/10/2015
Blog

Unohda tekniikka alussa, onnistu käytettävyydessä!

Oletko ajatellut, että voisit tehdä toiminnallisen käytettävyystestauksen suunniteltavalle tuotteelle jo ennen kuin tuote on konkreettisesti

15/10/2015
Blog

Pato kalaportaana Vanhankaupunginkoskella

Helsingin kaupunginhallitus palautti 14.9.2015 kokouksessaan uuteen valmisteluun aloitteen, jossa esitetään Vanhankaupunginkosken länsihaaran sulkevan padon purkamista.

13/10/2015
Blog

Asiakaslähtöinen ongelmanratkaisu

Asiakasymmärryksen merkitys ja aito kiinnostus ihmisestä ja heidän toiminnastaan ja tavoitteistaan on yrityksesi kannalta äärimmäisen

08/10/2015
Blog

Erotu käytettävyydellä – myyntiargumentit asiakkaalle

Käytettävyyden muuttaminen myyntiargumenteiksi on haastavaa. Haastetta lisää vielä se, että käytettävyys on vielä jonkin verran

07/10/2015
Blog

Hyvä käyttäjäkokemus on suunnittelijan vastuulla

Jos käyttäjä ei osaa käyttää jotakin tuotetta, onko suunnittelija tullut väärinymmärretyksi? Vai onko niin, että

05/10/2015
Blog

Intuitiolla nopeammin ja tuloksekkaammin innovaatioita?

Intuition hyödyntämistä voi opetella ja oppia Ensimmäinen askel on uskaltaa hyväksyä sen käyttö (sisäisesti, menee

Copyright © 2020 – Elomatic, All rights reserved